Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Prezenty dla firm F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Regulamin Super Prezentów

Wcześniejsza wersja regulaminu obowiązująca do dnia 3.12.2023 r. do godz. 23:59 - zobacz.

Aktualny regulamin obowiązujący od dnia 4.12.2023 r. od godz. 00:00

REGULAMIN SUPER PREZENTÓW

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Bon Podarunkowy – karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 19 zł - 10 000 zł. Bon Podarunkowy jest kartą różnego przeznaczenia i uprawnia jego posiadacza do zapłaty za dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.
 2. Dowód Płatności – paragon fiskalny, nota księgowa, umowa sprzedaży, wyciąg z konta bankowego lub potwierdzenie płatności kartą.
 3. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną, e-mailową lub za pomocą live chata:

a)     drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 22 395 57 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 i w soboty w godz. 10:00-19:00,

b)     poprzez wiadomość e-mail, którą należy wystosować poprzez adres: [email protected],

c)      za pomocą live chata w dni robocze w godz. 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty.

 1. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Superprezenty.pl.
 3. Klient – osoba nabywająca Voucher w Punkcie Dystrybucyjnym, we Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl.
 4. Koszyk – zbiór produktów wyselekcjonowanych przez Klienta zainteresowanego dokonaniem zapłaty poprzez Serwis Superprezenty.pl. Koszyk umożliwia usunięcie ze zbioru lub dodanie do niego przynajmniej jednego Produktu.
 5. Voucher – forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Klientem a firmą Super Prezenty, zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora. Vouchery są dystrybuowane jako:

a)     E-Kupon Podarunkowy – elektroniczny Voucher do samodzielnego wydrukowania. Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail;

b)     Kupon Podarunkowy – gotowy do wręczenia Voucher (w formacie A6). Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym. W przypadku zamówienia on-line dostarczany jest przesyłką kurierską lub pocztową pod wskazany adres, bądź do automatu paczkowego;

c)      Karta Podarunkowa – najbardziej elegancka i „prezentowa” forma Vouchera dostępna we Własnych Punktach Dystrybucyjnych oraz Punktach Dystrybucyjnych. Może być zamówiona za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub Punkcie Dystrybucyjnym. Karta Podarunkowa dostarczana jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail do samodzielnego wydrukowania. Na specjalne życzenie Klienta Karta Podarunkowa może być dostarczona przesyłką kurierską lub pocztową pod wskazany adres, bądź do automatu paczkowego. Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.

d)     Zestaw Podarunkowy–katalog będący zbiorem ofert kilkudziesięciu Usług, spośród których Posiadacz Vouchera uprawniony jest do realizacji jednej Usługi. Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub Punkcie Dystrybucyjnym. W przypadku zamówienia on-line dostarczany jest przesyłką kurierską lub pocztową pod wskazany adres bądź do automatu paczkowego.

e)     Voucher Kwotowy–to forma Vouchera uprawniającego Posiadacza Vouchera do wykorzystania kwoty nadanej Voucherowi w procesie kupna Usług u Organizatora, którego dotyczy Voucher. Różnica pomiędzy Voucherem Kwotowym a Bonem Podarunkowym polega na tym, że pierwszy z nich ściśle określa zakres Usług możliwych do nabycia, podczas gdy Bon Podarunkowy nie narzuca takiego ograniczenia. Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub Punkcie Dystrybucyjnym. Voucher Kwotowy dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail do samodzielnego wydrukowania. Na specjalne życzenie Klienta Voucher Kwotowy może być dostarczony przesyłką kurierską lub pocztową pod wskazany adres bądź do automatu paczkowego.

 1. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna świadcząca Usługę na rzecz Posiadacza Vouchera.
 2. Posiadacz Vouchera – osoba dysponująca aktywnym/ważnym Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.
 3. Usługa – działanie podejmowane przez Organizatora na rzecz Posiadacza Vouchera zgodnie z treścią Vouchera.
 4. Oferty Specjalne – kategoria Usług o skróconym czasie ważności, niestandardowych warunkach realizacji oraz niższej cenie.
 5. Własny Punkt Dystrybucyjny – stacjonarny punkt handlowy Super Prezentów działający pod nazwą „Super Prezenty” i zajmujący się bezpośrednią dystrybucją Voucherów oraz Bonów Podarunkowych, także stoisko handlowe lub wyspa.
 6. Punkt Dystrybucyjny – autoryzowany przez Super Prezenty punkt handlowy, w którym nabyć można Vouchery.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych prowadzonej przez Super Prezenty.
 8. Regulamin Organizatora – regulamin określający warunki korzystania z konkretnej Usługi ustanowiony przez jej Organizatora.
 9. Serwis Superprezenty.pl – internetowy system dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych udostępniony na stronie www.superprezenty.pl. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, płatności oraz odbioru Voucherów oraz Bonów Podarunkowych.
 10. Super Prezenty – Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. Jerozolimskie 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem 0000412538, o kapitale zakładowym w wysokości 5 160 800 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 107-002-18-35.
 11. Oficjalne kanały dystrybucji – Własne Punkty Dystrybucyjne, Punkty Dystrybucyjne oraz Serwis Superprezenty.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące realizowanej przez Super Prezenty dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych z wykorzystaniem Oficjalnych kanałów dystrybucji.
 2. Super Prezenty pośredniczą w sprzedaży Usług, do których realizacji uprawniają Vouchery.
 3. Bony Podarunkowe służą do uiszczenia płatności za Vouchery.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu przed nabyciem Vouchera lub Bonu Podarunkowego w Oficjalnych kanałach dystrybucji.
 5. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług może określać Regulamin Organizatora. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu Organizatora. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Organizatora przed nabyciem Vouchera. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Organizatora.

 

III. Warunki korzystania z Serwisu Superprezenty.pl

 1. Super Prezenty zapewniają Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z:

 

a)     ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

b)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

c)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Superprezenty.pl to:

a)     aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;

b)     prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;

c)      włączona obsługa Java Script oraz cookies;

d)     czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 1. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą Serwisu Superprezenty.pl składa się z następujących etapów:

a)     wyboru oferty oraz dodania jej do Koszyka;

b)     rejestracji, logowania lub zakupu bez rejestracji do Serwisu (opcjonalnie);

c)      wyboru sposobu dostarczenia Vouchera;

d)     wyboru sposobu płatności za Voucher;

e)     złożenia zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.

 1. Proces dystrybucji Bonów Podarunkowych za pomocą Serwisu Superprezenty.pl składa się z następujących etapów:

a)     wyboru kwoty Bonu Podarunkowego;

b)     rejestracji, logowania lub zakupu bez rejestracji do Serwisu (opcjonalnie);

c)      wyboru sposobu dostarczenia Bonu Podarunkowego;

d)     wyboru sposobu płatności za Bon Podarunkowy;

e)     złożenia zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.

 1. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w Serwisie Superprezenty.pl). Użytkownicy zarejestrowani mają wgląd do historii swoich zamówień z możliwością ponownego pobrania E-Kuponu Podarunkowego po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie Superprezenty.pl
 2. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu Superprezenty.pl lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym.
 3. Serwis Superprezenty.pl umożliwia następujące metody dostawy Voucherów:

a)     plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;

b)     odbiór osobisty we Własnych Punktach Dystrybucyjnych;

c)      dostawa zamówień opłaconych do wybranego paczkomatu InPost – zamówienia złożone do godz. 13:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego;

d)     dostawa kurierem (również z opcją „za pobraniem”) – zamówienia złożone do godz. 13:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Przesyłki są dostarczane zwykle w ciągu 1-3 dni roboczych. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów;

e)     dostawa zamówień opłaconych za pośrednictwem Poczty Polskiej – zamówienia złożone do godz. 9:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 7 dni roboczych. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów;

f)       dostawa za pośrednictwem wysyłki ekspresowej – zamówienia złożone do godz. 14:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 1 dzień roboczy. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów.

 1. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl formy płatności to:

a)     system płatności internetowych PayU – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);

b)     tradycyjny przelew bankowy – wpłata na konto nr: 09 1050 1012 1000 0023 5962 8456 (Bank ING), którego posiadaczem jest firma Super Prezenty Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres [email protected];

Uwaga! W przypadku dokonywania przelewu tradycyjnego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu nawet do 2-3 dni.

c)      płatność gotówką – kwota, którą należy uiścić kurierowi w momencie doręczenia przesyłki (dotyczy wyboru opcji „za pobraniem”) lub w momencie osobistego odbioru we Własnych Punktach Dystrybucyjnych;

d)     płatność kartą – możliwa jest we Własnych Punktach Dystrybucyjnych w momencie osobistego odbioru zamówienia;

 1. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Vouchera lub Bonu Podarunkowego Super Prezenty w ramach realizacji umowy z Klientem są zobowiązane przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.

IV. Vouchery

 1. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy. Wyjątkiem są Vouchery znajdujące się w kategorii „Oferta Specjalna” oraz „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi.
 2. Ważność Voucherów liczona jest od dnia dokonania płatności. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane pocztą, których termin ważności liczony jest od dnia nadania przesyłki.
 3. Za dzień dokonania płatności za Voucher uznaje się:

 

a)     dzień zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Super Prezentów;

b)     dzień realizacji Bonu Podarunkowego w celu opłacenia Vouchera,

c)      dzień przekazania gotówki kurierowi przy wyborze opcji dostawy „za pobraniem”;

d)     dzień dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi Punktu Dystrybucyjnego lub Własnego Punktu Dystrybucyjnego.

 1. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora okres ważności Voucherów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności Serwis Superprezenty.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.
 2. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia okresu ważności Vouchera o 6 miesięcy. Opłata za przedłużenie Vouchera o wartości do 149,99 zł wynosi 19,99 zł brutto. Opłata za przedłużenie Vouchera o wartości od 149,99 zł do 449,99 zł wynosi 59,99 zł brutto. Opłata za przedłużenie Vouchera o wartości powyżej 450 zł wynosi 75,99 zł brutto. Przedłużenia ważności vouchera należy dokonać w ciągu 6 msc. od dnia wygaśnięcia jego ważności. Voucher jest przedłużany na okres 6 msc licząc od dnia wygaśnięcia jego ważności. Przedłużenia można dokonać tylko jeden raz.
 3. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera – w formie pliku PDF lub formie fizycznego Vouchera – po uprzednim przedstawieniu przez Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

V. Bony Podarunkowe

 1. Zakupu Voucherów za pomocą Bonu Podarunkowego można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego nabycia, na poniższych warunkach:

a)     płatność Bonem Podarunkowym za Voucher uprawniający do realizacji usługi o wyższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, po dopłacie różnicy w cenie;

b)     płatność Bonem Podarunkowym za Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości co wartość Bonu Podarunkowego, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;

c)      płatność Bonem Podarunkowym za Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, bez zwrotu różnicy w cenie.

 1. Płatności Bonem Podarunkowym różnego przeznaczenia można dokonać za dowolny Voucher dostępny w Serwisie Superprezenty.pl.
 2. W celu dokonania płatności Bonem Podarunkowym należy zdrapać specjalną zdrapkę na kuponie, pod którą znajduje się 12-cyfrowy kod. Kod należy wpisać na etapie płatności. W przypadku E-Kuponów, Kuponów Podarunkowych i Kart Podarunkowych na kuponie podany jest specjalny kod do płatności online.
 3. Voucher zakupiony za pomocą Bonu Podarunkowego zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania zakupu. Wyjątkiem są Vouchery znajdujące się w kategorii „Oferta Specjalna” oraz „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi.

VI. Aktywacja Vouchera

 1. Vouchery zabezpieczone są za pomocą unikalnego numeru kuponu oraz 18-cyfrowego kodu kreskowego. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności.
 2. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, wyłącznie po dokonaniu aktywacji.
 3. Aktywacja Vouchera następuje automatycznie w momencie opłacenia zamówienia. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane przesyłką kurierską z opcją „za pobraniem”, które ze względów bezpieczeństwa są nieaktywne, aż do dnia doręczenia przesyłki pod wskazany adres.

 

VII. Realizacja Usługi

 1. Realizacja Usługi możliwa jest w okresie ważności Vouchera.
 2. Informacje o przeznaczeniu Vouchera, w tym o miejscu realizacji Usługi, czasie trwania, ilości osób, sposobie rezerwacji, ubiorze oraz okresie ważności danej Usługi widoczne są na nabytym E-Kuponie Podarunkowym, Kuponie Podarunkowym, Karcie Podarunkowej oraz na każdej z ofert zawartych w Zestawie Podarunkowym, a także w Serwisie Superprezenty.pl.
 3. Vouchery są bezimienne i nie zawierają ceny. Do ich realizacji wymagany jest wyłącznie numer kuponu oraz 18-cyfrowy kod kreskowy.
 4. Posiadacz Vouchera może zrealizować Usługę objętą danym Voucherem w terminach wyznaczonych w harmonogramie Organizatora danej Usługi, na warunkach wynikających z Regulaminu Organizatora i innych instrukcji udostępnionych przez Organizatora. Harmonogram dla niektórych Usług dostępny jest na stronie Serwisu Superprezenty.pl. W pozostałych przypadkach harmonogramy są dostępne bezpośrednio u Organizatora.
 5. W celu rezerwacji terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Organizatorem w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do Organizatora (numer telefonu, adres e-mail lub strona internetowa) znajdują się na Voucherze.
 6. Po rezerwacji terminu realizacji Usługi oraz ewentualnym uzgodnieniu innych szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany E-Kupon Podarunkowy, Kupon Podarunkowy, odcinek Karty Podarunkowej lub kartę uprawniającą do realizacji Usługi (w przypadku Zestawu Podarunkowego), z czytelnym numerem kuponu oraz kodem kreskowym.
 7. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od spełnienia określonych wymagań (w tym osiągnięcia określonego wieku, wagi uczestnika lub posiadania określonych dokumentów, jak np. paszport lub prawo jazdy), informacje te wyszczególniane są w opisie Usługi. Organizator może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Posiadacz Vouchera ma obowiązek go przedstawić.
 8. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 6, lub w braku spełnienia innych wymagań wskazanych w opisie Usługi, Organizator może odmówić realizacji Usługi.
 9. Organizator może:

a)     odmówić realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

b)     żądać opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora;

c)      odmówić wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. W sytuacjach określonych w pkt 7 i w pkt 8 Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów od Super Prezentów.
 2. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.
 3. Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi, w szczególności:

a)     niesprzyjające warunki pogodowe;

b)     nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;

c)      nagła choroba Organizatora;

d)     nieprzewidziane wypadki losowe.

 1. W sytuacjach określonych w pkt 10 Klient ma prawo umówić się na inny termin realizacji Usługi zgodnie z harmonogramem Organizatora lub dokonać wymiany Vouchera na warunkach określonych w Regulaminie.

VIII. Odstąpienie od umowy

   1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, dokonując zwrotu niezrealizowanego Vouchera lub Bonu Podarunkowego, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania.
   2. Odstąpienia od umowy i zwrotu niezrealizowanego Vouchera lub Bonu Podarunkowego można dokonać:

 

a)     kontaktując się mailowo z Działem Obsługi Klienta poprzez adres [email protected],

b)     wypełniając formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce Formularze – Reklamacja,

c)      listownie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa.

   1. W razie dokonania odstąpienia od umowy Super Prezenty zwrócą Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.
   2. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonują w ciągu 14 dni kalendarzowych w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
   3. Zwrotom podlegają Vouchery lub Bony Podarunkowe zakupione w Serwisie Superprezenty.pl. Nie podlegają zwrotom Vouchery lub Bony Podarunkowe zakupione za pomocą innych Oficjalnych kanałów dystrybucji.

IX. Wymiany i reklamacje

   1. Wymiany niezrealizowanego Vouchera można dokonać nieograniczoną ilość razy w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego aktywacji, na poniższych warunkach:

 

a)     wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji droższej Usługi, po dopłacie różnicy w cenie;

b)     wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji Usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;

c)      wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji Usługi o niższej wartości. Super Prezenty nie dokonują zwrotu różnicy w cenie.

   1. Proces wymiany może zostać zrealizowany wyłącznie w drodze jednej transakcji. W przypadku zainteresowania wymianą Vouchera na więcej niż jeden Voucher zamienny, należy wskazać wszystkie Vouchery zamienne podczas realizacji procesu wymiany. Po ukończeniu procesu wymiany Vouchera nie ma możliwości uzupełnienia procesu wymiany przez wskazanie dalszych Voucherów zamiennych.
   2. Wymiany Vouchera można dokonać na inny Voucher na dowolną Usługę dostępną w Serwisie Superprezenty.pl, z wyjątkiem wymiany na Bony Podarunkowe oraz na karty podarunkowe do sklepów/Vouchery kwotowe.
   3. Wymieniony Voucher zachowuje termin Vouchera sprzed wymiany.
   4. Jednoczesna wymiana 2 lub więcej Voucherów możliwa jest po uprzednim kontakcie z Działem Obsługi Klienta pod adresem email: [email protected]. W przypadku wymiany 2 lub więcej Voucherów, termin ważności nowego Vouchera jest zgodny z terminem ważności wymienianego Vouchera z najkrótszą datą ważności.
   5. Wymiany Vouchera można dokonać:

a)     samodzielnie na stronie internetowej pod adresem: https://www.superprezenty.pl/zarzadzanie-voucherem;

b)     w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym;

c)      poprzez wysłanie zgłoszenia do Działu Obsługi Klienta na adres mailowy [email protected] wraz z potwierdzeniem płatności (w przypadku wymiany na ofertę droższą).

   1. Wymianie nie podlega: Voucher wygrany w konkursie organizowanym przez Super Prezenty.
   2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta.
   3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany. Nie wyłącza to uprawnienia Posiadacza Vouchera do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt VIII Regulaminu.
   4. Po upływie 14 dni od daty otrzymania Vouchera, w okresie ważności Vouchera:

a)     wszelkie zwroty rozpatrywane są na podstawie reklamacji;

b)     zwrot jest możliwy w sytuacji, gdy Super Prezenty nie współpracują dłużej z danym Organizatorem;

c)      w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany;

d)     Dział Obsługi Klienta rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 1. Voucher nie podlega reklamacji, jeżeli Posiadacz Vouchera zarezerwował termin Usługi u Organizatora i nie pojawił się w dniu realizacji oraz nie odwołał Rezerwacji w terminie wskazanym przez Organizatora. W takim przypadku Super Prezenty nie zwracają ​kosztów poniesionych przez obdarowanego w związku z realizacją usług takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
 2. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

a)     drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie kompletnego formularza reklamacyjnego na stronie internetowej superprezenty.pl w zakładce FORMULARZE

b)     listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa.

   1. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonają wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
   2. W przypadku ubiegania się o zwrot środków w ciągu 14 dni wymagane jest okazanie potwierdzenia płatności.

X. Przetwarzanie danych osobowych

   1. Administratorem Twoich danych osobowych są Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. Jerozolimskie 146 D, Poczta elektroniczna: [email protected]. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować: [email protected]
   2. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a)     zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b)     wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa w związku z prowadzoną przez nas działalnością, w szczególności w zakresie rachunkowości (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

c)      archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)     prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)     pozostałe cele przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci Zakładka: Cele i podstawa prawna przetwarzania danych.

   1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

Za Twoją zgodą Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 6 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę. Pozostałe Informacje dotyczące przechowywania danych osobowych w zakresie innym niż wskazany powyżej są dostępne pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci Zakładka: Przez jaki okres są przechowywane twoje dane osobowe?

   1. Odbiorcy danych

Informacje dotyczące odbiorców danych osobowych są dostępne pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci Zakładka: Do kogo są przekazywane twoje dane osobowe?

   1. Przekazywanie danych poza EOG

Informacje dotyczące ewentualnego przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy są dostępne pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci. Zakładka: Do których państw są przekazywane Twoje dane osobowe?

   1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych organu nadzorczego;

   1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy.

XI. Odpowiedzialność

   1. Super Prezenty ponoszą odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.
   2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.
   3. Super Prezenty zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy Super Prezentów lub z powodu okoliczności, za które nie ponoszą one odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają jej wartość. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których dochodzi do:

a)     zmiany ceny lub zakresu Usług świadczonych przez Organizatora;

b)     zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

   1. W przypadkach określonych w ust. 3, Super Prezenty zobowiązują się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Vouchera poprzez wymianę Vouchera na inny (za zgodą Posiadacza Vouchera), bądź zwrotu całości sumy zapłaconej za Voucher w dniu jego nabycia.
   2. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.
   3. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Klientowi. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania duplikatu Vouchera na warunkach opisanych Regulaminie.
   4. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za operacje dokonane na Voucherze wbrew woli Posiadacza Vouchera, w przypadku Voucherów zakupionych za pośrednictwem kanałów innych niż Oficjalne kanały dystrybucji.

XII. Inne postanowienia

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
   2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Super Prezenty udostępniają archiwalne wersje Regulaminu w Serwisie Superprezenty.pl.
   3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem, Klientem lub Posiadaczem Vouchera, Super Prezenty starają się rozwiązać sprawę polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania sprawy, spory rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Zniżki

  1. Zniżki oferowane na cały asortyment nie dotyczą ofert firm BGN Adventure Sp. z o.o., Energylandia, LecimNaSzczecin.pl, Majaland (Kownaty, Warszawa), Szkoła Spadochronowa Skoczek, DreamJump oraz Bonów Podarunkowych i Voucherów Kwotowych.
  2. Rabaty nie sumują się.
  3. Rabaty obowiązujące w sklepach Carrefour oraz Empik są naliczane automatycznie.
  4. W przypadku zwrotów oraz wymian obowiązuje kwota faktycznie zapłacona za Voucher.