Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Regulamin Super Prezentów

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

1. Bon Podarunkowy – karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 50zł - 10 000zł. Bon Podarunkowy jest kartą różnego przeznaczenia i uprawnia jego posiadacza do zapłaty za dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.

2. Dowód Płatności – paragon fiskalny, nota księgowa, umowa sprzedaży, wyciąg z konta bankowego lub potwierdzenie płatności kartą.

3. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną, e-mailową lub za pomocą live chata w dni robocze w godz. 08:30-17:00. Telefon: +48 22 395 57 20, email: info@superprezenty.pl

a)  drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 22 395 57 20,  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -21:00 i w soboty w godz. 11:00-21:00,

b) poprzez wiadomość e-mail, którą należy wystosować pod adres: info@superprezenty.pl,

c) za pomocą live chata w dni robocze w godz. 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty.

4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.superprezenty.pl.

6. Klient – osoba nabywająca Voucher w Punkcie Dystrybucyjnym, we Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub za pośrednictwem Sklepu internetowego www.superprezenty.pl

7. Koszyk – zbiór produktów wyselekcjonowanych przez Klienta zainteresowanego dokonaniem zapłaty poprzez wybrany Kanał/Punkt Dystrybucji. Proces znajdowania się Produktów w Koszyku jest finalizowany poprzez dokonanie płatności bądź całkowitą rezygnację z zakupu. Koszyk umożliwia usunięcie ze zbioru lub dodanie do niego przynajmniej jednego Produktu.     

8. Voucher – forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a firmą Super Prezenty Sp. z o.o., zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora.

Vouchery są dystrybuowane pod różnymi postaciami:

 • E-Kupon Podarunkowy - elektroniczny Voucher do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 • Kupon Podarunkowy – gotowy do wręczenia Voucher (w formacie A5). Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym. W przypadku zamówienia on-line dostarczany jest przesyłką kurierską lub pocztową bądź do paczkomatu na dowolnie wybrany adres;
 • Karta Podarunkowa – najbardziej elegancka i „prezentowa” forma Vouchera dostępna we Własnych Punktach Dystrybucyjnych oraz Punktach Dystrybucyjnych. Na specjalne życzenie Klienta Karta Podarunkowa może być dostarczona przesyłką kurierską lub pocztową bądź do paczkomatu na dowolnie wybrany adres; Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.
 • Zestaw Podarunkowy – katalog będący zbiorem kilkudziesięciu ofert, spośród których jego Posiadacz uprawniony jest do realizacji jednej Usługi. Może być zamówiony za pośrednictwem serwisu Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub Punkcie Dystrybucyjnym.W przypadku zamówienia on-line dostarczany jest przesyłką kurierską lub pocztową bądź do paczkomatu na dowolnie wybrany adres;
 • Voucher Kwotowy – to forma prezentu uprawniającego użytkownika do wykorzystania dowolnej kwoty nadanej w procesie kupna. Po wybraniu kwoty vouchera i wręczeniu go odbiorcy użytkownik może wymienić tę kwotę na dowolne usługi organizatora, którego dotyczy voucher. Różnica pomiędzy Voucherem kwotowym a Bonem polega na ścisłym określeniu zakresu usług możliwych do nabycia, podczas gdy bon nie narzuca takiego ograniczenia.

9. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna wyświadczająca Usługę na rzecz Posiadacza Vouchera.

10. Posiadacz Vouchera – osoba dysponująca aktywnym/ważnym Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.

11. Usługa –działanie podejmowane przez Organizatora na rzecz Posiadacza Vouchera, zgodnie z jego treścią.

12. „Oferty Specjalne” – kategoria usług o skróconym czasie ważności, niestandardowych warunkach realizacji oraz niższej cenie.

13. Własny Punkt Dystrybucyjny – Dział Obsługi Klientów Chmielna lub stacjonarny punkt handlowy Super Prezentów, działający pod nazwą „Super Prezenty”, zajmujący się bezpośrednią dystrybucją Voucherów oraz bonów podarunkowych różnego przeznaczenia. Zwany również stoiskiem handlowym, wyspą.

14. Punkt Dystrybucyjny – autoryzowany przez Super Prezenty punkt handlowy, w którym nabyć można Vouchery.

15. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych różnego przeznaczenia, prowadzonej przez firmę Super Prezenty Sp. z o.o.

16. Regulamin Organizatora – regulamin określający warunki korzystania z konkretnej Usługi ustanowiony przez jej Organizatora.

17. Serwis Superprezenty.pl – internetowy system dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych różnego przeznaczenia, udostępniony na stronie www.superprezenty.pl. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, płatności oraz odbioru Voucherów oraz Bonów Podarunkowych.

18. Super Prezenty – Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. Jerozolimskie 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem 0000412538, o kapitale zakładowym w wysokości 3 576 750.00 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 107-002-18-35.

19. Oficjalne kanały dystrybucji – Oficjalne formy komunikacji oraz podaży produktu, które zachodzą pomiędzy firmą Super Prezenty a Klientem. Dotyczą ona działań marketingowych, sprzedaży oraz wszystkich czynności handlowych. Oficjalne kanały dystrybucji to: Własne Punkty Dystrybucyjne, autoryzowane punkty handlowe oraz Serwis Superprezenty.pl.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych różnego przeznaczenia z wykorzystaniem Serwisu Superprezenty.pl, Punktów Dystrybucyjnych oraz Własnych Punktów Dystrybucyjnych.

2. Przed nabyciem Vouchera na stronie www.superprezenty.pl, w Punktach Dystrybucyjnych lub Własnych Punktach Dystrybucyjnych, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu Organizatora. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora.

4. Super Prezenty pośredniczą w sprzedaży Usług, do realizacji których uprawniają Vouchery oraz Bony Podarunkowe różnego przeznaczenia, podlegające wymianie na Vouchery.

5. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy. Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Oferta Specjalna” oraz „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi.

6. Ważność Voucherów liczona jest od dnia dokonania płatności. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane pocztą, których termin ważności liczony jest od dnia nadania przesyłki.

7. Za dzień dokonania płatności uznaje się:

 • dzień zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Super Prezentów;
 • dzień przekazania gotówki kurierowi przy wyborze opcji „za pobraniem”;
 • dzień dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi Punktu Dystrybucyjnego lub Własnego Punktu Dystrybucyjnego.

8. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora, okres ważności Voucherów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, Serwis Superprezenty.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

9. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia okresu ważności Vouchera o 3 miesiące. Opłata za przedłużenie Vouchera o wartości do 99 zł wynosi 9 zł brutto. Koszt przedłużenia Voucherów droższych niż 99 zł wynosi 49 zł brutto. Przedłużenia okresu ważności Vouchera dokonać można po 3 miesiącach od daty jego zakupu oraz w dowolnym momencie w ciągu następujących 3 miesięcy od dnia upływu ważności Vouchera.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

 

1. Super Prezenty zapewniają Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.superprezenty.pl, realizację uprawnień wynikających z: 

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) .

2. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
 • włączona obsługa Java Script oraz cookies;
 • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą Serwisu Superprezenty.pl, składa się z następujących etapów:

 • wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;
 • proces rejestracji, logowania lub zakupu bez rejestracji do Serwisu (opcjonalnie);
 • wybór sposobu dostarczenia Vouchera;
 • wybór sposobu płatności za Voucher.

4. Vouchery w formie Kart Podarunkowych wysyłane są na specjalne życzenie Użytkownika, po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu tego z Działem Obsługi Klienta. Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.

5. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w Serwisie Superprezenty.pl). Użytkownicy zarejestrowani mają wgląd do historii swoich zamówień, a co za tym idzie - możliwość ponownego wydrukowania e-Kuponu Podarunkowego.

6. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym).

7. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl metody dostawy Voucherów to:

 • e-Kupon Podarunkowy - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;
 • odbiór osobisty w punkcie Obsługi Klienta Chmielna, mieszczącym się przy ulicy Chmielnej 9 w Warszawie oraz we Własnych Punktach Dystrybucyjnych - Klient ma 14 dni kalendarzowych na odbiór zamówienia opłaconego oraz 7 dni na odbiór zamówienia zarezerwowanego. Po tym terminie Vouchery są niszczone;
 • dostawa zamówień opłaconych do wybranego paczkomatu InPost - zamówienia złożone do godz. 15:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego;
 • dostawa kurierem (również z opcją „za pobraniem”) - zamówienia złożone do godz. 14:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 1-3 dni roboczych. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów;
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie opłacone zamówienia) – zamówienia złożone do godz. 9:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 7 dni robocze. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów;
 • dostawa za pośrednictwem wysyłki ekspresowej- zamówienia złożone do godz. 14:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 1 dzień roboczy. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów.

8. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl formy płatności to:

 • system płatności internetowych PayU – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);
 • tradycyjny przelew bankowy – wpłata na konto nr: 09 1050 1012 1000 0023 5962 8456 (Bank ING), którego posiadaczem jest firma Super Prezenty Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres info@superprezenty.pl.;
 • płatność gotówką - kwota, którą należy uiścić kurierowi w momencie doręczenia przesyłki (dotyczy wyboru opcji "za pobraniem”), lub w momencie osobistego odbioru we Własnych Punktach Dystrybucyjnych;
 • płatność kartą – możliwa jest we Własnych Punktach Dystrybucyjnych w momencie osobistego odbioru zamówienia;

9. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

10. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera, w formie i w sposób ustalony przez Super Prezenty, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Vouchera/Bonu Podarunkowego różnego przeznaczenia, firma Super Prezenty w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązana przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.   

12. W przypadku wybrania opcji płatności: Przelew Tradycyjny realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres info@superprezenty.pl 

 

IV. Aktywacja

 

1. Vouchery zabezpieczone są za pomocą unikalnego 5- lub 6-cyfrowego numeru kuponu oraz 18-cyfrowego kodu kreskowego. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, wyłącznie po dokonaniu aktywacji, która następuje automatycznie w momencie opłacenia zamówienia. 

2. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane przesyłką kurierską z opcją „za pobraniem”  które ze względów bezpieczeństwa są nieaktywne, aż do dnia doręczenia przesyłki pod wskazany adres. 

V. Realizacja Usługi

1. Informacje o miejscu, przeznaczeniu prezentu, czasie trwania, ilości osób, sposobie rezerwacji, ubiorze oraz okresie ważności danej Usługi widoczne są na nabytym e-Kuponie Podarunkowym, Kuponie Podarunkowym, Karcie Podarunkowej lub na każdej z ofert zawartych w Zestawie Podarunkowym, a także w Serwisie Superprezenty.pl.

2. Vouchery są bezimienne i nie zawierają ceny. Do ich realizacji wymagany jest wyłącznie 5- lub 6-cyfrowy numeru kuponu oraz 18-cyfrowy kod kreskowy.

3. Posiadacz Vouchera w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie dniu - z wyłączeniem terminów tzw. “wysokich” dla danego Organizatora. Z części Usług skorzystać można wyłącznie w narzuconym przez Organizatora terminie, dlatego też zaleca się wcześniejszą rezerwację. Harmonogram dla niektórych Usług dostępny jest na stronie Serwisu Superprezenty.pl.

4. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Organizatorem w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do Organizatora (numer telefonu, adres e-mail lub strona internetowa) znajdują się na Voucherze.

5. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany e-Kupon Podarunkowy, odcinek Karty Podarunkowej lub kartę uprawniającą do realizacji Usługi (w przypadku Zestawu Podarunkowego), z czytelnym numerem kuponu oraz kodem kreskowym.

6. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od wieku, wagi uczestnika lub posiadania określonych dokumentów, jak np. paszport lub prawo jazdy. Organizator może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Posiadacz Vouchera ma obowiązek go przedstawić.

7. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 6, Organizator może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

8. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

 • niesprzyjające warunki pogodowe;
 • nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;
 • nagła choroba Organizatora;
 • nieprzewidziane wypadki losowe.

9. W sytuacjach określonych w pkt 8, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę w firmie Super Prezenty. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

 • odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora;
 • odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W sytuacjach określonych w pkt 8 i w pkt 10, Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

 

 VI. Wymiany, zwroty i reklamacje

 

1. Wymiany Vouchera można dokonać nieograniczoną ilość razy w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego aktywacji, na poniższych warunkach:

 • wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie;
 • wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
 • wymiana na Voucher/y uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości. Super Prezenty nie dokonują zwrotu różnicy w cenie; 
 • Voucher w trakcie wymiany musi być aktywny;
 • Proces wymiany może zostać dokonany za pomocą jednej transakcji. W przypadku zainteresowania wymianą vouchera na dwa lub więcej, należy dokonać tego jednocześnie. Nie ma możliwości dokonania wymiany za pomocą dwóch lub więcej transakcji w różnych odstępach czasowych, ponieważ różnica w cenie przepada;
 • Voucher uprawniający do realizacji usługi nie może zostać wymieniony na bon podarunkowy ani kartę podarunkową do sklepu.

2. Wymiany Vouchera można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.superprezenty.pl, inną niż wymieniona oferta, z wyjątkiem wymiany na bony podarunkowe oraz na karty podarunkowe do sklepów/Vouchery kwotowe.

3. Wymieniony Voucher zachowuje termin vouchera sprzed wymiany. W przypadku wymiany 2 lub więcej voucherów, termin ważności nowego vouchera jest zgodny z terminem ważności wymienianego vouchera z najkrótszą datą ważności.

4. Wymianie nie podlega Voucher, którego okres ważności został przedłużony. Na kuponie można dokonać tylko jednej transakcji tj. wymiana lub przedłużenie. Przypadki w których dokonywana jest więcej niż jedna transakcja rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta w trybie indywidualnym/reklamacyjnym.

5. Wymiany Vouchera można dokonać:

 • samodzielnie na stronie internetowej pod adresem: https://www.superprezenty.pl/zarzadzanie-voucherem;
 • w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym;
 • Poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy info@superprezenty.pl wraz z potwierdzeniem płatności (w przypadku wymiany na ofertę droższą).

6. Zwrotu Vouchera, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu można dokonać, kontaktując się mailowo z Działem Obsługi Klienta. Koperty, opłaty za przedłużenie oraz opakowania prezentowe nie podlegają zwrotom. 

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.

8. Po upływie 14 dni od daty zakupu:

 • Zwrot jest możliwy w sytuacji kiedy firma Super Prezenty nie współpracuje dłużej z danym Organizatorem;
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany;
 • Wszelkie zwroty rozpatrywane są na podstawie reklamacji;
 • Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta, w przypadku niektórych usług, w zależności od ich specyfiki, czas weryfikacji zgłoszenia może ulec wydłużeniu.

9. Voucher nie podlega reklamacji, jeżeli Posiadacz Vouchera zarezerwował termin Usługi u Organizatora i nie pojawił się w dniu realizacji oraz nie odwołał Rezerwacji w terminie wskazanym przez organizatora.

10. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza reklamacji;
 • listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa.    

11. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia rozpatrzenia reklamacji

12. Voucher zakupiony z wykorzystaniem jakiegokolwiek rabatu podlega zwrotowi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego nabycia. Kwota zwrotu jest równowartością faktycznie zapłaconej ceny za voucher.

 VII. Bon Podarunkowy różnego przeznaczenia

 

1. Bon Podarunkowy różnego przeznaczenia – karta typu „prepaid” o wartości: 50 zł-10.000 zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do zapłaty za dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.

2. Zakupu ofert za pomocą Bonu Podarunkowego różnego przeznaczenia można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego nabycia, na poniższych warunkach:

 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o wyższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, po dopłacie różnicy w cenie;
 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości co wartość Bonu Podarunkowego, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, bez zwrotu różnicy w cenie.

3. Wymiany Bonu Podarunkowego różnego przeznaczenia można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.superprezenty.pl 

4. Wymieniony Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania wymiany.

5. W celu wymiany Bonu Podarunkowego Klient/Użytkownik proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej lub o kontakt z wybranym Własnym Punktem Dystrybucyjnym. Bon Podarunkowy posiadający specjalną zdrapkę, pod którą znajduje się 12 cyfrowy kod, można wymienić na dowolną Usługę za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl. Kod należy wpisać na etapie płatności.

Zwrotu Bonu Podarunkowego różnego przeznaczenia, bez podania przyczyny, można dokonać jedynie w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności.

7. Zwrotu Bonu Podarunkowego różnego przeznaczenia można dkonać:

 • drogą elektroniczną – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres info@superprezenty.pl;
 • listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa;
 • kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

8. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, al. Jerozolimskie 146 D; 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie wystosowując wiadomość na adres naszej siedziby Super Prezenty sp. z o.o. al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa; 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. pozostałe cele przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci

 

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

a. Za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 6 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę. Informacje odnośnie przechowywania i przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż wskazany są dostępne pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci

VI. Odbiorcy danych

Zapisy dotyczące odbiorców danych osobowych widnieją pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci

VII. Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje odnośnie przekazania danych w pozostałym zakresie są dostępne pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych organu nadzorczego

IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie Umowy.

 

IX. Odpowiedzialność

 

1. Super Prezenty ponoszą odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.

2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Użytkownika/Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.

3. Super Prezenty zastrzegają prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają jej wartość.

W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do:

 • zmiany ceny lub zakresu Usług świadczonych przez Organizatora;
 • zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

4. W przypadkach określonych w pkt 3, Super Prezenty zobowiązują się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Vouchera poprzez wymianę Vouchera na inny (za zgodą jego Posiadacza), bądź zwrotu całości sumy na jaką opiewał Voucher w dniu jego nabycia.

5. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Użytkownikowi/Klientowi.

7. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za operacje dokonane na voucherach, które zostały zakupione za   pośrednictwem kanałów innych niż wymienione w niniejszym regulaminie

 

 

 

X. Inne postanowienia

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem Super Prezenty starają się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

XI. Zniżki


1. Zniżki oferowane na cały asortyment nie dotyczą ofert firm Flyspot, Deepspot, Player i Energylandia oraz bonów podarunkowych różnego przeznaczenia i Voucherów Kwotowych.

2. Rabaty obowiązujące w sklepach Carrefour oraz Empik są naliczane jest automatycznie.

3. Kod rabatowy z okazji Black Friday jest ważny do 27.11.2022 roku do godziny 23:59.