Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Prezenty dla firm F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Rejestracja

Aby hasło było naprawdę bezpieczne, musi spełniać następujące wymagania:
- co najmniej 8 znaków
- co najmniej jedna litera
- co najmniej jedna cyfra

 

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

1. Bon Podarunkowy – karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 50zł - 10 000zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do wymiany na dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.

2. Dowód Płatności – paragon fiskalny, nota księgowa, akt kupna-sprzedaży lub wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą.

3. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną lub e-mailową w dni robocze w godz. 08:00-17:00. Telefon: +48 22 395 57 20, email: [email protected] 

4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.superprezenty.pl;

6. Klient – osoba nabywająca Voucher w Punkcie Dystrybucyjnym, we Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub za pośrednictwem Sklepu internetowego www.superprezenty.pl

7. Voucher – forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a firmą Super Prezenty Sp. z o.o., zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora.

Vouchery są dystrybuowane pod różnymi postaciami:

 • E-Kupon Podarunkowy - elektroniczny Voucher do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Kupon Podarunkowy – gotowy do wręczenia Voucher (w formacie A5). Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym. W przypadku zamówienia on-line, dostarczany jest przesyłką kurierską lub pocztową (listem poleconym) na dowolnie wybrany adres.
 • Karta Podarunkowa – najbardziej elegancka i „prezentowa” forma Vouchera dostępna we Własnych Punktach Dystrybucyjnych oraz Punktach Dystrybucyjnych. Na specjalne życzenie Klienta Karta Podarunkowa może być wysłana przesyłką pocztową lub kurierską. Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.
 • Zestaw Podarunkowy – katalog będący zbiorem kilkudziesięciu ofert, spośród których jego Posiadacz uprawniony jest do realizacji jednej Usługi. Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub Punkcie Dystrybucyjnym.

8. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna wyświadczająca Usługę na rzecz Posiadacza Vouchera.

9. Posiadacz Vouchera – osoba dysponująca Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.

10. Usługa – każde działanie podejmowane przez Organizatora na rzecz Posiadacza Vouchera.

11. „Dla Ciebie” – kategoria usług o skróconym czasie ważności, niestandardowych warunkach realizacji oraz niższej cenie. Vouchery kategorii „Dla Ciebie” nie podlegają zwrotowi oraz wymianie.

12. Własny Punkt Dystrybucyjny – Dział Obsługi Klientów Chmielna lub stacjonarny punkt handlowy Super Prezentów, działający pod nazwą „Super Prezenty”, zajmujący się bezpośrednią dystrybucją Voucherów oraz Bonów Podarunkowych. Zwany również stoiskiem handlowym, wyspą.

13. Punkt Dystrybucyjny – autoryzowany przez Super Prezenty punkt handlowy, w którym nabyć można Vouchery.

14. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych, prowadzonej przez firmę Super Prezenty Sp. z o.o.

15. Regulamin Organizatora – regulamin określający warunki korzystania z konkretnej Usługi ustanowiony przez jej Organizatora.

16. Serwis Superprezenty.pl – internetowy system dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych, udostępniony na stronie www.superprezenty.pl. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, płatności oraz odbioru Voucherów oraz Bonów Podarunkowych.

17. Super Prezenty – Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-305, przy Al. Jerozolimskie 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem 0000412538, o kapitale zakładowym w wysokości 3 576 750.00 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 107-002-18-35.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych z wykorzystaniem Serwisu Superprezenty.pl, Punktów Dystrybucyjnych oraz Własnych Punktów Dystrybucyjnych.

2. Przed nabyciem Vouchera na stronie www.superprezenty.pl, w Punktach Dystrybucyjnych lub Własnych Punktach Dystrybucyjnych, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu Organizatora. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora.

4. Super Prezenty pośredniczą w sprzedaży Usług, do realizacji których uprawniają Vouchery, oraz Bony Podarunkowe, podlegające wymianie na Vouchery.

5. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy. Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Dla Ciebie” oraz „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi.

6. Ważność Voucherów liczona jest od momentu dokonania płatności. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane kurierem lub pocztą, których termin ważności liczony jest od dnia realizacji zamówienia, tożsamym z dniem nadania przesyłki.

7. Za moment dokonania płatności uznaje się:

 • chwilę zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Super Prezentów;
 • chwilę przekazania gotówki kurierowi przy wyborze opcji „za pobraniem”;
 • chwilę dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi Punktu Dystrybucyjnego lub Własnego Punktu Dystrybucyjnego.

8. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora, okres ważności Voucherów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, Serwis Superprezenty.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

9. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia okresu ważności o max. 3 miesiące. Przedłużenie kuponu kosztuje 49 zł brutto. Przedłużenia Vouchera dokonać można dopiero po 3 miesiącach od daty jego zakupu oraz w dowolnym momencie w ciągu następujących 3 miesięcy od momentu wygaśnięcia.

10. Na życzenie Kupującego dokumenty zakupu usługi mogą być wydrukowane w miejscu zakupu lub dostarczone na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 III. Warunki korzystania z serwisu

 

1. Super Prezenty zapewniają Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.superprezenty.pl, realizację uprawnień wynikających z:

 • ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
 • rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
 • włączona obsługa Java Script oraz cookies;
 • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą Serwisu Superprezenty.pl, składa się z następujących etapów:

 • wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;
 • proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);
 • wybór sposobu dostarczenia Vouchera;
 • wybór sposobu płatności za Voucher.

4. Vouchery w formie Kart Podarunkowych wysyłane są na specjalne życzenie Użytkownika, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z Działem Obsługi Klienta. Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.

5. Oferujemy możliwość wykorzystania i wymiany bonu różnego przeznaczenia na inne oferty partnerów: Mateusz Domagala “Neon Corporation”, Event Boat Sp. z o.o., Escape Plan Marta Tylewicz Marta Ostrowska S.C., Maria Kardas Car-Das, PM Shooter, BUNGEE GDANSK SPÓŁKA CYWILNA EWELINA KAWIŃSKA MARTYNA KĘDZIERSKA, Renata Nordwind Bungee Jumping Zakopane, Centrum Nurkowe Maska Michał Bursy, Devil Cars, Ibex, Kardacz Group Konrad Kardacz (AleZebra).

6. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w Serwisie Superprezenty.pl). Użytkownicy zarejestrowani mają wgląd do historii swoich zamówień, a co za tym idzie - możliwość ponownego wydrukowania e-Kuponu Podarunkowego;

7. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym).

8. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl metody dostawy Voucherów to:

 • e-Kupon Podarunkowy - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;
 • odbiór osobisty w punkcie Obsługi Klienta Chmielna, mieszczącym się przy ulicy Chmielnej 9 w Warszawie oraz we Własnych Punktach Dystrybucyjnych - Klient ma 14 dni kalendarzowych na odbiór zamówienia. Po tym terminie Vouchery są niszczone;
 • dostawa do wybranego paczkomatu InPost - zamówienia złożone do godz. 14:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego;
 • dostawa kurierem (również z opcją „za pobraniem”) - zamówienia złożone do godz. 15:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 1 dzień roboczy. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów;
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie opłacone zamówienia) – zamówienia złożone do godz. 9:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 4 dni robocze. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów.

9. Warunkiem nabycia Vouchera jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

10. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl formy płatności to:

 • system płatności internetowych PayU – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);
 • tradycyjny przelew bankowy – wpłata na konto nr: 09 1050 1012 1000 0023 5962 8456 (Bank ING), którego posiadaczem jest firma Super Prezenty Sp. z o.o., ul. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres [email protected].
 • płatność gotówką - kwota, którą należy uiścić kurierowi w momencie doręczenia przesyłki (dotyczy wyboru opcji "za pobraniem”), lub w momencie osobistego odbioru w biurze Super Prezentów;
 • płatność kartą – możliwa jest w Punkcie Obsługi Klienta Chmielna oraz we Własnych Punktach Dystrybucyjnych w momencie osobistego odbioru zamówienia.

11. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

12. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera, w formie i w sposób ustalony przez Super Prezenty, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

13. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Vouchera/Bonu Podarunkowego, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.   

14. W przypadku wybrania opcji płatności: Przelew Tradycyjny realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres [email protected] 

 

IV. Aktywacja

 

1. Vouchery zabezpieczone są za pomocą unikalnego 5- lub 6-cyfrowego numeru kuponu oraz 18-cyfrowego kodu kreskowego. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, wyłącznie po dokonaniu aktywacji, która następuje automatycznie w momencie opłacenia zamówienia.

2. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane przesyłką kurierską z opcją „za pobraniem” oraz przesyłką pocztową, które ze względów bezpieczeństwa są nieaktywne, aż do momentu doręczenia przesyłki pod wskazany adres. Aktywacją tego rodzaju Voucherów zajmuje się bezpośrednio Dział Obsługi Klienta i nie wymaga to żadnego dodatkowego działania ze strony Użytkownika.

3. Ważność Voucherów, o których mowa w pkt 2 zawsze liczona jest od dnia zrealizowania zamówienia, nawet jeżeli ich aktywacji Dział Obsługi Klienta dokona w późniejszym terminie.

 

V. Realizacja Usługi

 

1. Informacje o miejscu, czasie trwania, ilości osób, ubiorze oraz okresie ważności danej Usługi widoczne są na nabytym e-Kuponie Podarunkowym, Kuponie Podarunkowym, Karcie Podarunkowej lub na każdej z ofert zawartych w Zestawie Podarunkowym, a także w Serwisie Superprezenty.pl.

2. Vouchery są bezimienne i nie zawierają ceny. Do ich realizacji wymagany jest wyłącznie 5- lub 6-cyfrowy numeru kuponu oraz 18-cyfrowy kod kreskowy.

3. Posiadacz Vouchera w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie dniu - z wyłączeniem terminów tzw. “wysokich” dla danego Organizatora. Z części Usług skorzystać można wyłącznie w narzuconym przez Organizatora terminie, dlatego też zaleca się wcześniejszą rezerwację. Harmonogram dla niektórych Usług dostępny jest na stronie Serwisu Superprezenty.pl.

4. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Organizatorem w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do Organizatora (numer telefonu lub adres e-mail) znajdują się na Voucherze.

5. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany e-Kupon Podarunkowy, odcinek Karty Podarunkowej lub kartę uprawniającą do realizacji Usługi (w przypadku Zestawu Podarunkowego), z czytelnym numerem kuponu oraz kodem kreskowym.

6. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od wieku uczestnika lub posiadania określonych dokumentów, jak np. paszport lub prawo jazdy, Organizator może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Posiadacz Vouchera ma obowiązek go przedstawić.

7. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 6, Organizator może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

8. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

 • niesprzyjające warunki pogodowe;
 • nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;
 • nagła choroba Organizatora;
 • nieprzewidziane wypadki losowe.

9. W sytuacjach określonych w pkt 8, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę w firmie Super Prezenty. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

 • odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora.
 • odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W sytuacjach określonych w pkt 8 i w pkt 10, Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

 

 VI. Wymiany, zwroty i reklamacje

 

1. Wymiany Vouchera można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego aktywacji, na poniższych warunkach:

 • wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie;
 • wymiana na Voucher/y uprawniający/e do realizacji usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości. Super Prezenty nie dokonują zwrotu różnicy w cenie; 
 • Voucher w trakcie wymiany musi być aktywny;
 • Proces wymiany może zostać dokonany za pomocą jednej transakcji. W przypadku zainteresowania wymianą vouchera na dwa lub więcej, należy dokonać tego jednocześnie. Nie ma możliwości dokonania wymiany za pomocą dwóch lub więcej transakcji w różnych odstępach czasowych, ponieważ różnica w cenie przepada.

2. Wymiany Vouchera można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.superprezenty.pl, inną niż wymieniana oferta. 

3. Wymieniony Voucher zachowuje termin vouchera sprzed wymiany. W przypadku wymiany 2 lub więcej voucherów, termin ważności nowego vouchera jest zgodny z terminem ważności wymienianego vouchera z najkrótszą datą ważności.

4. Oferujemy możliwość wykorzystania i wymiany bonu różnego przeznaczenia na inne oferty partnerów: Mateusz Domagala “Neon Corporation”, Event Boat Sp. z o.o., Escape Plan Marta Tylewicz Marta Ostrowska S.C., Maria Kardas Car-Das, PM Shooter, BUNGEE GDANSK SPÓŁKA CYWILNA EWELINA KAWIŃSKA MARTYNA KĘDZIERSKA, Renata Nordwind Bungee Jumping Zakopane, Centrum Nurkowe Maska Michał Bursy, Devil Cars, Ibex, Kardacz Group Konrad Kardacz (AleZebra).

5. Wymianie nie podlega Voucher, którego okres ważności został przedłużony.

6. Wymiany Vouchera można dokonać:

7. Zwrotu Vouchera, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej www.superprezenty.pl lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (zwrot wykonywany jest wyłącznie na wskazany rachunek bankowy). Koperty oraz opakowania prezentowe nie podlegają zwrotom. 

8. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.

9. Po upływie 30 dni od daty zakupu

 • Zwrot jest możliwy w sytuacji kiedy firma Super Prezenty nie współpracuje dłużej z danym Organizatorem.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.
 • Wszelkie zwroty rozpatrywane są na podstawie reklamacji.
 • Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta

10. Voucher nie podlega reklamacji jeżeli Posiadacz Vouchera zarezerwował termin Usługi u Organizatora i nie pojawił się w dniu realizacji oraz nie odwołał Rezerwacji.

11. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną – poprzez lub wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres [email protected]
 • listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., ul.Jerozolimskie 146D, 02-305;

12. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 VII. Bon Podarunkowy

 

 1. Bon Podarunkowy –karta typu „prepaid” o wartości: 50 zł-10.000 zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do wymiany na dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.

2. Wymiany Bonu Podarunkowego można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego nabycia, na poniższych warunkach:

 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o wyższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, po dopłacie różnicy w cenie;
 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości co wartość Bonu Podarunkowego, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
 • wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, bez zwrotu różnicy w cenie.

3. Wymiany Bonu Podarunkowego można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.superprezenty.pl 

4. Wymieniony Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania wymiany.

5. Wymieniony Voucher nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

6. W celu wymiany Bonu Podarunkowego Klient/Użytkownik proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej lub o kontakt z wybranym Własnym Punktem Dystrybucyjnym. Bon Podarunkowy posiadający specjalną zdrapkę, pod którą znajduje się 12 cyfrowy kod, można wymienić na dowolną Usługę za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl. Kod należy wpisać na etapie płatności.

7. Zwrotu Bonu Podarunkowego, bez podania przyczyny, można dokonać jedynie w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności.

8. Zwrotu Bonu Podarunkowego można dokonać:

 • drogą elektroniczną – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres [email protected]
 • listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., ul. Jerozolimskie 146D, 02-305;
 • kontaktując się z Działem Obsługi Klienta 

9. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

 • dokonania rejestracji w Serwisie Superprezenty.pl;
 • realizacji zamówienia;
 • obsługi wymian, zwrotów i reklamacji;
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. Super Prezenty mogą wymagać ich potwierdzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. Super Prezenty nie udostępniają danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane Organizatorom oraz podmiotom współpracującym z Super Prezentami w zakresie dystrybucji Voucherów.

 

IX. Odpowiedzialność

 

1. Super Prezenty ponoszą odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.

2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Użytkownika/Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.

3. Super Prezenty zastrzegają prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają jej wartość.

W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do:

 • zmiany ceny lub zakresu Usług świadczonych przez Organizatora;
 • zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

4. W przypadkach określonych w pkt 3, Super Prezenty zobowiązują się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Vouchera poprzez wymianę Vouchera na inny (za zgodą jego Posiadacza), bądź zwrotu całości sumy na jaką opiewał Voucher w dniu jego nabycia.

5. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Użytkownikowi/Klientowi.

 

X. Inne postanowienia

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem Super Prezenty starają się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

USŁUGI DODATKOWE

 

Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy od dokonania płatności.

Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Dla Ciebie” i „Last Minute”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora, okres ważności Voucherów może być krótszy. Superprezenty.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

 

USŁUGA

PRZEDŁUŻENIA

WYMIANY

ZWROT

Warunki wykonania usługi

Biuro Super Prezenty:

3 miesiące po zakupie Vouchera oraz w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności kuponu

Strona www.superprezenty.pl:

3 miesiące po zakupie Vouchera i w dowolnym momencie w ciągu następujących 3 miesięcy od momentu wygaśnięcia.

w ciągu 12 miesięcy od dnia jego nabycia
Kupon musi być ważny

Voucher - w ciągu 30 dni od dnia aktywacji/zakupu

Zmiany dotyczące Voucherów

wydłużenia okresu ważności kuponu o 3 miesiące

Wymieniony Voucher nie przedłuża ważności kuponu

Wymieniona Bonu Podarunkowego na Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania wymiany.

Super Prezenty Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Zwrot dokonany będzie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

Koszt

Przedłużenie kuponu 49 zł.

 

Jeżeli kupon wymieniany jest na
a) kupon droższy – należy dopłacić różnicę
b) kupon tańszy – nie zwracamy różnicy w cenie

 

W przypadku zwrotu w ciągu
a) 30 dni od dnia zakupu zwracany jest cały koszt zakupu.
b) Po upływie 30 dni od daty zakupu, istnieje możliwość złożenia reklamacji, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia

Uwagi

Przedłużeniu nie podlega voucher, który został nabyty drogą wymiany oraz Voucher, który został już przedłużony oraz Bon Podarunkowy.

 

Voucher można przedłużyć kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta oraz poprzez stronę www.superprezenty.pl

Wymianie nie podlega Voucher uprzednio przedłużony

 

W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Organizatora dokumentów, niezbędnych do realizacji usługi, organizator może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

Zamknij
;