Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Prezenty dla firm F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

ZASADY PROGRAMU LOYALTY "Klub Lojalnościowy"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KLUB LOJALNOŚCIOWY"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem programu lojalnościowego "Klub Lojalnościowy" jest Super Prezenty sp. z o.o., adres: Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412538, NIP: 1070021835, REGON: 146029619, kapitał zakładowy w wysokości 5 160 800,00 złotych, e-mail info@superprezenty.pl, tel. 22 395 57 20 (“Organizator”)
2. Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

2.1. Program Lojalnościowy - program lojalnościowy "Klub Lojalnościowy" organizowany i realizowany przez Organizatora.

2.2. Voucher podarunkowy - vouchery podarunkowe, karty podarunkowe, zestawy podarunkowe dystrybuowane przez Organizatora.

2.3. Uczestnik Programu - Kupujący, który wyraził wolę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego.

2.4. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem www.superprezenty.pl.

2.5. Kupujący – osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym

2.6. Konto - konto założone przez Kupującego w Sklepie internetowym.

2.7. Punkty lojalnościowe - wirtualne punkty lojalnościowe zgromadzone przez Uczestnika Programu, które mogą być wykorzystane na pokrycie części wartości zakupionych Voucherów Podarunkowych.

2.8. Regulamin - zasady obowiązujące w niniejszym Programie Lojalnościowym. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się zawsze na stronie Sklepu internetowego.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych uczestników programu określone są w części "Dane osobowe" i "Profilowanie" niniejszego Regulaminu, a także w polityce prywatności Organizatora, dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

5. Po zarejestrowaniu się do udziału w Programie Lojalnościowym, Uczestnik Programu zyskuje możliwość nabywania Voucherów Podarunkowych na korzystnych warunkach, otrzymywania ofert specjalnych, wiadomości, uczestniczenia w grach Programu Lojalnościowego, promocjach lub otrzymywania innych dodatkowych korzyści przewidzianych dla Uczestników Programu.

 

II. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program Lojalnościowy rozpoczyna obowiązywanie w dniu 25.10.2022 r. o godz. 00:01 i trwa do jego odwołania przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne. W Programie Lojalnościowym mogą uczestniczyć Kupujący, którzy ukończyli 18 lat w dniu przystąpienia do Programu Lojalnościowego.

3. Uczestnik Programu uczestniczy w Programie Lojalnościowym do momentu rezygnacji z członkostwa w Programie lub tak długo, jak Program Lojalnościowy jest aktywny.

4. Uczestnikami Programu mogą zostać wyłącznie zarejestrowani Kupujący posiadający Konta, którzy wyrazili wolę zostania Uczestnikiem Programu. Wolę zostania Uczestnikiem Programu można wyrazić również podczas rejestracji Konta.

5. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego konieczne jest dokonanie rejestracji i założenie Konta.

6. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Kupujący musi zalogować się na swoje Konto, wybrać i kliknąć w swoim profilu sekcję "Klub lojalnościowy" i zaznaczyć wolę przystąpienia do Programu.

7. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Organizator poprosi o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zaznaczając wolę zostania Uczestnikiem Programu, Kupujący potwierdza, że przeczytał Regulamin, zapoznał się z nim i go akceptuje.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne.

2. Uczestnik Programu nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

3. Uczestnik Programu zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Programu Lojalnościowego w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania Uczestnika Programu budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu.


IV. KORZYŚCI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Za pierwszą rejestrację w Programie Lojalnościowym Uczestnik Programu otrzymuje 25 Punktów lojalnościowych.

2. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Programie Lojalnościowym, a następnie ponownego przystąpienia do Programu, jak również usunięcia Konta, a następnie założenia nowego Konta i przystąpienia do Programu Lojalnościowego, punkty za pierwszą rejestrację nie są przyznawane.

3. Punkty Lojalnościowe przyznawane są Uczestnikowi Programu za zakup Voucherów Podarunkowych biorących udział w Programie Lojalnościowym w Sklepie Internetowym.

4. Uczestnik Programu otrzymuje Punkty Lojalnościowe, które stanowią 10% wartości dokonanej zapłaty za zakup w Sklepie internetowym - (np. przy zapłacie za zakupy w wysokości 70 zł – Uczestnik Programu otrzyma 7 Punktów Lojalnościowych).

5. Punkty Lojalnościowe są przyznawane od każdego zakupu w Sklepie internetowym bez względu na wartość zakupu.

6. W przypadku podania przez Uczestnika Programu swojej daty urodzenia, Organizator przyzna mu raz w roku, w dniu jego urodzin, 50 Punktów Lojalnościowych, jeżeli Uczestnik Programu przed tą datą dokonał zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę co najmniej 500 zł i nie dokonał zwrotu zakupu w ramach przysługującego mu prawa do odstąpienia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego ustalenia innego procentu Punktów Lojalnościowych dla wybranych Voucherów Podarunkowych lub uniemożliwienia opłacania niektórych Voucherów Podarunkowych punktami lojalnościowymi, ogłaszając to z wyprzedzeniem w Sklepie Internetowym.

8. Vouchery podarunkowe do sklepów, karty miejskie ani vouchery podarunkowe/produkty wielokrotnego użytku nie są objęte Programem Lojalnościowym i nie są za nie przyznawane Punkty Lojalnościowe. W przypadku jednoczesnego zakupu Vouchera Podarunkowego uczestniczącego w Programie Lojalnościowym i Vouchera Podarunkowego nie uczestniczącego w Programie Lojalnościowym, Punkty Lojalnościowe zostaną naliczone tylko od wartości Vouchera Podarunkowego uczestniczącego w Programie Lojalnościowym.

9. Każdy Punkt Lojalnościowy jest ważny przez 12 miesięcy (np. otrzymany 10 września musi być wykorzystany do 10 września następnego roku do godziny 23:59:59). Niewykorzystane Punkty Lojalnościowe zostają anulowane, a Uczestnik Programu nie otrzymuje z tego tytułu rekompensaty.

10. Saldo zgromadzonych Punktów Lojalnościowych, jak również historia ich wykorzystania za ostatnie 12 miesięcy, może być w każdej chwili przeglądana na Koncie Uczestnika Programu, w sekcji "Program Lojalnościowy".

 

V. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH

1. Zgromadzone Punkty Lojalnościowe można wykorzystać na pokrycie do 50% kwoty zakupionych Voucherów Podarunkowych uczestniczących w Programie Lojalnościowym.

2. Podczas zakupów Uczestnik Programu otrzymuje informację, jaki procent ceny zakupu może być pokryty Punktami lojalnościowymi. Nie ma możliwości wyboru wysokości rabatu.

3. Wartość jednego Punktu Lojalnościowego jest równa 1 zł. Punkty Lojalnościowe są stosowane jako rabat poprzez odjęcie od ceny zakupu kwoty odpowiadającej wartości wykorzystanych Punktów Lojalnościowych. Pozostałą kwotę ceny dopłaca Uczestnik Programu.

4. Gdy Kupujący w Sklepie Internetowym wybierze płatność za Voucher Podarunkowy i jego odbiór w fizycznym punkcie sprzedaży, wówczas w Sklepie Internetowym Punkty Lojalnościowe są stosowane do Vouchera Podarunkowego jako rabat poprzez odjęcie kwoty odpowiadającej wartości Punktów Lojalnościowych od ceny zakupu do zapłaty, a Kupujący musi zapłacić różnicę ceny przy odbiorze Vouchera Podarunkowego.

5. Vouchery Podarunkowe nie uczestniczące w Programie Lojalnościowym nie mogą być opłacone Punktami Lojalnościowymi. W przypadku jednoczesnego zakupu Vouchera Podarunkowego uczestniczącego w Programie Lojalnościowym i Vouchera Podarunkowego nie uczestniczącego w Programie Lojalnościowym, tylko Voucher Podarunkowy uczestniczący w Programie Lojalnościowym może być opłacony Punktami Lojalnościowymi.

6. Przy zwrocie Vouchera Podarunkowego opłaconego w części Punktami Lojalnościowymi, Punkty Lojalnościowe wykorzystane do jego zakupu zostaną zwrócone. Punkty lojalnościowe nie podlegają zwrotowi i rekompensacie, jeżeli osoba zwracająca Voucher Podarunkowy nie posiada Konta.

7. Punktów lojalnościowych nie można wymienić na gotówkę, nie można ich przelać na rachunek Uczestnika Programu w instytucjach płatniczych lub innych firmach, ani przenieść na inne Konto.

8. Organizator może ograniczyć możliwość korzystania z Punktów Lojalnościowych lub odmówić przyznania korzyści z Programu Lojalnościowego, po wykryciu ewidentnie nieuczciwego i nadużywającego zachowania osoby, niezgodnego z normalnym korzystaniem z Programu Lojalnościowego.

9. W przypadku zakończenia przez Uczestnika Programu członkostwa w Programie Lojalnościowym lub usunięcia Konta, zgromadzone Punkty Lojalnościowe zostają anulowane i nie podlegają rekompensacie. Punkty Lojalnościowe nie są przywracane po odnowieniu członkostwa w Programie Lojalnościowym lub założeniu nowego Konta.

10. Jeżeli Uczestnik skorzysta z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), wówczas Punkty przyznane za ten Zakup zostaną anulowane.

 

VI. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Organizator może w każdym czasie zakończyć prowadzenie Programu Lojalnościowego, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem Konta lub korespondencji e-mail, na podany przez Uczestnika adres e-mail, nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów Lojalnościowych na Nagrody. Niewykorzystane w tym czasie przez Uczestników Punkty lojalnościowe podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia.

2. Udział Uczestnika Programu w Programie Lojalnościowym kończy się także w następujących przypadkach:

a. rezygnacji przez Członka Programu z członkostwa w Programie Lojalnościowym. Członkostwo w Programie Lojalnościowym można zakończyć na Koncie, w sekcji "Program Lojalnościowy", poprzez naciśnięcie przycisku "Nie chcę już uczestniczyć w Programie Lojalnościowym";

b. usunięcia Konta przez Uczestnika Programu;

c. w przypadku wykluczenia Uczestnika Programu z przyczyn wskaznych w pkt III.4 Regulaminu;

d. po zmianie przez Organizatora Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, gdy Organizator po tych zmianach zwróci się o dostarczenie zgód niezbędnych do dalszej realizacji Programu Lojalnościowego, a Uczestnik Programu nie udzieli takich zgód lub wycofa swoją zgodę na obowiązujący Regulamin i/lub Politykę Prywatności.

3. W przypadkach opisanych w pkt 2 a-d) powyżej Uczestnik Programu będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów Lojalnościowych w terminie 30 dni od daty zdarzenia powodującego zakończenie udziału w Programie Lojalnościowym. Po upływie określonego terminu Uczestnik Programu nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów Lojalnościowych.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu realizacji Programu Lojalnościowego przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników Programu: Imię, nazwisko, e-mail wskazany w Koncie. adres pocztowy, numer telefonu a po podaniu przez Uczestnika Programu dodatkowych informacji w formularzu w sekcji "Program lojalnościowy" mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: data urodzenia, miasto zamieszkania, płeć. Pole data urodzenia nie jest edytowalne. W celu poprawienia błędnie wpisanej daty urodzenia, Uczestnik Programu musi skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres info@superprezenty.pl.

2. Ponadto, Organizator będzie przetwarzać inne dane związane z Programem Lojalnościowym jak: liczba zgromadzonych punktów lojalnościowych, historia wykorzystania punktów lojalnościowych, data rozpoczęcia i zakończenia przystąpienia do programu lojalnościowego, przegląd zakupów, wybory zakupowe, wybór wykorzystania /niewykorzystania Punktów Lojalnościowych na konkretny zakup, kwoty wydane na zakupy (ponieważ niektóre korzyści z Programu Lojalnościowego są związane z wydanymi kwotami), informacje o udziale w promocjach i grach dla Uczestników Programu, zdobyte nagrody, korespondencja z Uczestnikami Programu w sprawach związanych z Programem Lojalnościowym.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Super Prezenty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) al. Jerozolimskie 146 D. W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Super Prezenty sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail: dpo@superprezenty.pl.

4. Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Programie Lojalnościowym, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie Lojalnościowym. Dane Uczestników Programu będą przechowywane w celu ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona przed roszczeniami oraz w celu archiwizacji dokumentów księgowych na podstawie art. 6 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu Lojalnościowego, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pozostałe cele przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.superprezenty.pl/about/informacje/polityka-prywatnosci


VIII. PROFILOWANIE

1. Aby oferty Programu Lojalnościowego w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom Uczestnika Programu, Organizator dokonuje profilowania, czyli przetwarza i grupuje w sposób zautomatyzowany dane Uczestnika Programu dotyczące ich miasta zamieszkania, płci, wyborów zakupowych i zainteresowań.

2. Profilowanie przeprowadzane jest w celu dostarczania Uczestnikowi Programu bardziej spersonalizowanych ofert, na przykład ofert związanych z lokalizacjami istotnymi dla Uczestnika Programu lub zainteresowaniami Uczestnika Programu.

3. Wynik uzyskanych automatycznie danych jest stale testowany, co zapewnia poprawność, skuteczność i obiektywność uzyskanego wyniku. Na żądanie Uczestnika Programu, Organizator wyjaśni logikę leżącą u podstaw wyniku zestawień uzyskanych automatycznie.

4. Profilowanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Programu. Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z profilowania poprzez zmianę ustawień w Koncie.

 

IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowego, Uczestnik Programu może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub poprzez e-mail: info@superprezenty.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika Programu składającego reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika Programu do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

 

X. ZMIANY REGULAMINU

1. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje każdego Uczestnika Programu za pośrednictwem jego Konta z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Sklepie internetowym. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia poinformowania Uczestnika Programu.

2. Jeżeli Uczestnik Programu nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Programie Lojalnościowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku nieskorzystania w tym terminie z prawa rezygnacji z członkostwa przyjmuje się że Uczestnik Programu wyraził zgodę na zmiany w Regulaminie.

 

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@superprezenty.pl lub telefonicznie 22 395 57 20.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W razie wystąpienia sporów z Uczestnikiem Programu, Organizator podejmie próbę polubownego ich rozwiązania. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.