Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Prezenty dla firm F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Polityka prywatności

Przeczytaj naszą politykę prywatności. 

Informacje ogólne

Super Prezenty Sp. Z.o.o (zwana dalej – „my“ albo „Administrator danych“) jest administratorem niniejszej strony internetowej. W ramach niniejszej polityki prywatności my ustalamy i wyjaśniamy, w jaki sposób są gromadzone i dalej przetwarzane twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Warunki określone w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie za każdym razem, gdy  uzyskujesz dostęp do udostępnionej przez nas treści i/lub usług, niezależnie od tego, jakiego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora itp.) używasz.

Rekwizyty administratora danych:

Super Prezenty Sp. Z.o.o.

NIP:  1070021835

Adres: al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie, wystosowując wiadomość na adres naszej siedziby Super Prezenty sp. z o.o. al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa;

Potwierdzamy, że twoje dane będą gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących aktach prawnych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, poleceniami instytucji sprawujących kontrolę, będą stosowane wszelkie racjonalne środki techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia zgromadzonych przez nas danych na temat odwiedzających stronę internetową przed utratą, nieuprawnionym użyciem i/lub modyfikacją. Pracownicy Administratora danych są pisemnie zobowiązani do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania informacji otrzymywanych w miejscu pracy, w tym informacji na temat odwiedzających stronę internetową/ konta sieci społecznościowych.

Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli jesteś osobą, która ma mniej niż 16 lat, przed przesłaniem danych osobowych, musisz uzyskać zgodę rodziców lub innych opiekunów prawnych.

Terminy stosowane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie zgodne z definicjami podanymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Nr 2016/679 (UE).

Ważne jest aby dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityka prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, zgadzasz się z warunkami opisanymi tutaj. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie odwiedzaj naszej strony internetowej, nie korzystaj z naszych treści i/lub usług. 

 

Sposób w jaki zbieramy informacje o tobie

Twoje dane osobowe, tj. wszelkie informacje o tobie, które pozwalają nam cię rozpoznać, są uzyskiwane na wiele sposobów:

 • Możesz przesłać informacje (dane osobowe) samodzielnie (na przykład wypełniając formularz rejestracyjny, przesyłając zapytania przez live chat dostępny na naszej stronie internetowej, dzwoniąc do nas, subskrybując newslettery lub osobiście kontaktując się z nami w inny sposób);

 • Informacje o tobie mogą być zbierane automatycznie (w chwili, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (za pomocą plików cookies i podobnych technologii), gdy odwiedzasz konta naszych sieci społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Pinterest, Twitter, YouTube);

 • w niektórych przypadkach możemy otrzymywać informacje o tobie od osób trzecich, a także możemy zbierać informacje dotyczące ciebie z publicznie dostępnych źródeł (np.: za pośrednictwem twoich bliskich/ znajomych, którzy za pośrednictwem naszej strony internetowej kupują tobie prezent, naszych partnerów, którzy świadczą usługi na rzecz ciebie lub na rzecz nas, za pośrednictwem sieci społecznościowej LinkedIn, strony internetowej twojej firmy lub w inny sposób).

Możesz również przekazać nam swoje dane osobowe bezpośrednio. Zwykle dzieje się tak w przypadkach, gdy:

 • udostępniasz swoje dane, aby uzyskać informacje o naszych usługach/produktach/partnerach;

 • udostępniasz swoje dane, wypełniając formularz dostawy za pomocą kuriera;

 • subskrybujesz naszego newslettera lub inny sposób komunikacji;

 • bierzesz udział w wypełnianiu ankiet.

 

Informacje o tobie mogą być zbierane automatycznie. Zwykle dzieje się tak w przypadkach, gdy:

 • zgłaszasz zapytania za pośrednictwem kont naszych sieci społecznościowych;

 • korzystasz ze strony internetowej (dane są zbierane za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji o naszych plikach cookies znajdziesz poniżej);

 • Publikujesz publiczne wpisy na platformach sieci społecznościowych, które śledzimy.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące ustawodawstwo możemy otrzymywać informacje o tobie od stron trzecich. Mogą to być informacje przekazywane przez naszych partnerów, którzy świadczą na rzecz ciebie usługi na podstawie zakupionego certyfikatu/zestawu/karty podarunkowej, w ramach marketingu, agencji PR, informacje wskazane na twoich publicznie dostępnych profilach (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Możemy powiązać informacje dotyczące ciebie, które otrzymujemy osobiście od ciebie, ze źródeł publicznych i komercyjnych, z innymi informacjami, które otrzymujemy od ciebie lub na temat ciebie.

 

Możemy zbierać informacje o tobie także w innych przypadkach nieobjętych postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, poinformujemy ciebie dodatkowo.

 

Jakie informacje (dane osobowe), ciebie dotyczące, przetwarzamy?

Chociaż i staramy się zbierać jak najmniej informacji dotyczącej ciebie, w celu prowadzenia naszej działalności zbieramy następujące informacje:

 • informacje niezbędne do świadczenia na rzecz ciebie naszych usług/produktów;

 • informacje, które przesyłasz w ankietach;

 • informacje, które podajesz, dzwoniąc do nas;

 • informacje niezbędne do identyfikacji tożsamości;

 • informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzającego;

 • uporządkowane informacje o zwyczajach korzystania ze strony internetowej wszystkich osób odwiedzających ją;

 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz.

 

 

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od ciebie, będą oczywiste z okoliczności i kontekstu. Na przykład:

 • W celu świadczenia usług przetwarzamy następujące informacje dotyczące ciebie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, dane metody płatności, dane dotyczące odbiorcy prezentu (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon komórkowy, adres).

Informacje zbierane automatycznie zazwyczaj są następujące:

 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych (informacje o urządzeniu: tj. adres IP, wersja systemu operacyjnego i parametry urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do treści/produktów, dane logowania: czas sesji i czas jej trwania, definicje zapytań, które wyszukujesz na naszej stronie internetowej, i wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które ustanowiliśmy na twoim urządzeniu (polityka plików cookies jest podana poniżej), informacje o lokalizacji: sygnał GPS urządzenia lub informacje o najbliższych punktach dostępu Wi-Fi i wieżach komórkowych, które mogą zostać przekazane nam w związku z korzystaniem przez ciebie z naszej strony internetowej.

 

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich lub źródeł publicznie dostępnych zazwyczaj są następujące:

 

 • twoje imię, nazwisko, adres, telefon, adres pocztowy.

 

Masz możliwość wybrania opcji nieprzekazywania nam pewnych informacji (na przykład informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym), ale w takim przypadku nie będziemy w stanie lub nie będziemy w stanie w pełni zapewnić tobie oferowane przez nas usługi.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Powyższe informacje są przetwarzane w celu osiągnięcia następujących celów:

 • Administrowanie zleceń na usługi i towary.

 • Rejestracja na stronie internetowej użytkowników odwiedzających zarządzane przez nas witryny internetowe i identyfikacja zalogowania się zarejestrowanych użytkowników w celu umożliwienia dla zarejestrowanych użytkowników naszej witryny nabycia certyfikatów/kart/zestawów podarunkowych i/lub innych oferowanych przez nas usług.

 • Zawiadamianie dotyczące twojego wniosku dotyczącego usługi partnerów lub towarów.

 • W celu marketingu, np., w celu przedstawienia w sposób indywidualny dostosowanych ogłoszeń reklamowych i treści sponsorów, i wysyłania wiadomości o promocjach, rabatach, dokonywania ocen i analizy swojego rynku, klientów, produktów i usług (w tym zbieranie twoich opinii na temat produktów i usług, organizacja badań klientów/partnerów, konkursy czy promocje w zakresie dozwolonym przez prawo), wysyłania newsletterów i/lub SMS-ów, składania życzeń dla klientów z okazji świąt publicznych i osobistych, stwarzania klientom możliwości uczestniczenia w zorganizowanych przez nas grach, konkursach.

 • Pozyskiwanie informacji na temat sposobu w jaki ludzie korzystają z naszych usług online, abyśmy mogli je ulepszać i tworzyć nową zawartość, produkty i usługi.

 • Bronienie swoich interesów w sądzie lub innej instytucji, badanie zapytań i reklamacji klientów.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jednym lub kilkoma podstawami zgodnego z prawem przetwarzania:

 • Spełnienie wymogów aktów prawnych;

 • Realizacja umowy zawartej z tobą;

 • Uzasadnione nasze interesy, chyba że twoje prywatne interesy mają charakter nadrzędny;

 • W niektórych przypadkach twoja zgoda.

Dane e-mail podawane podczas formowania koszyka z zakupami są wykorzystywane w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta - wiadomość e-mail z przypomnieniem zostanie wysłana raz, gdy produkty pozostaną w koszyku, ale nie dojdzie do ich zakupu. Jeśli nie odnowisz zakupu w ciągu 10 dni, wszystkie podane w procesie zakupu dane, w tym adres e-mail zostaną usunięte. 

Cele, dla których przetwarzamy twoje dane osobowe, wraz z odpowiednią podstawą prawną i przetwarzanymi danymi osobowymi, są przedstawione w poniższej tabeli.

Cel

Podstawa (-y) prawna (-e)

Dane osobowe

Administrowanie zleceń na usługi i towary

Realizacja umowy zawartej z tobą

Spełnienie wymogów aktów prawnych

Imię, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, adres, czy kupujący i odbiorca prezentu to ta sama osoba, dane dotyczące odbiorcy prezentu (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon komórkowy, adres), inne informacje, informacje o metodzie płatności, które mogą być wymagane w chwili świadczenia usługi

Rejestracja na stronie internetowej użytkowników odwiedzających zarządzane przez nas witryny internetowe i identyfikacja zalogowania się zarejestrowanych użytkowników w celu umożliwienia dla zarejestrowanych użytkowników naszej witryny nabycia certyfikatów/kart/zestawów podarunkowych i/lub innych oferowanych przez nas usług.

Realizacja umowy zawartej z tobą

Spełnienie wymogów aktów prawnych

Imię, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, adres, czy kupujący i odbiorca prezentu to ta sama osoba, dane dotyczące odbiorcy prezentu (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon komórkowy, adres), inne informacje, informacje o metodzie płatności, które mogą być wymagane w chwili świadczenia usługi, jaką usługę i jakiego partnera klient nabył, kiedy nabył, jaki kanał odbioru wybrał, jaki sposób dostawy wybrał, data utworzenia konta, historia zakupów.

Zawiadamianie dotyczące twojego wniosku w sprawie usług, partnerów lub towarów

 

Niniejsze informacje są dostarczane tobie, ponieważ mamy uzasadniony interes dostarczenia dokładnych informacji o usługach świadczonych przez nas lub naszych partnerów, dodatkowych usługach i in.

Aby odpowiedzieć na twoje pytania zgłoszone przez telefon, pocztę elektroniczną, za pośrednictwem sieci społecznościowych i w inny sposób, możemy poprosić cię o telefon, adres poczty elektronicznej lub inne tobie dogodne dane kontaktowe. W celu zapewnienia jakościowej obsługi klienta, prosimy o podanie numeru nabytego certyfikatu podarunkowego (widzimy, u którego partnera i jaką usługę nabył klient, a także datę nabycia, wybrany kanał odbioru, sposób dostawy). Zajmujemy się również historią korespondencji z klientem. Przetwarzamy również historię korespondencji z klientem.

W celu marketingu, np., w celu przedstawienia w sposób indywidualny dostosowanych ogłoszeń reklamowych i treści sponsorów, i wysyłania wiadomości o promocjach, rabatach, dokonywania ocen i analizy swojego rynku, klientów, produktów i usług (w tym zbieranie twoich opinii na temat produktów i usług, organizacja badań klientów/partnerów, konkursy czy promocje w zakresie dozwolonym przez prawo), wysyłania newsletterów, składania życzeń dla klientów z okazji świąt publicznych i osobistych, stwarzania klientom możliwości uczestniczenia w zorganizowanych przez nas grach, konkursach.

Przetwarzamy twoje dane osobowe w tym celu, gdyż posiadamy uzasadniony prawnie interes  informować o swoich usługach, wydarzeniach, aktualnościach i innych istotnych informacjach.

Twoja zgoda.

Imię, nazwisko, dane konta sieci społecznościowej, telefon, adres poczty elektronicznej. Realizując organizację  ankietowania klientów - dodatkowo płeć, wiek, miasto, dochód na jednego członka), opinia/ ocena usług, miejsce ich świadczenia, jakość obsługi. Wysyłając newslettery – dodatkowo data subskrypcji newslettera przez klienta, liczba wysłanych do niego newsletterów, liczba newsletterów, które klient otworzył.

Pozyskiwanie informacji na temat sposobu w jaki ludzie korzystają z naszych usług online, abyśmy mogli je ulepszać i tworzyć nową zawartość, produkty i usługi.

 

W tym celu przetwarzamy twoje dane osobowe posiadając uzasadniony prawnie interes monitorowania jakości naszych usług, tworzenia i ulepszania zawartości naszej strony internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej.

adres IP, wersja systemu operacyjnego i parametry urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do treści/produktów, czas sesji i czas jej trwania, definicje zapytań, które wyszukujesz na naszej stronie internetowej, i wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które ustanowiliśmy na twoim urządzeniu, sygnał GPS urządzenia lub informacje o najbliższych punktach dostępu Wi-Fi i wieżach komórkowych, które mogą zostać przekazane nam w związku z korzystaniem przez ciebie z naszej strony internetowej.

Bronienie swoich interesów w sądzie lub innej instytucji, badania zapytań i reklamacji klientów.

 

Spełnienie wymogów aktów prawnych.

Interes prawny - bronienie się przed zgłoszonymi roszczeniami i reklamacjami.

W zależności od zgłoszonego roszczenia lub reklamacji, w tym celu mogą być przetwarzane wszystkie posiadane przez nas dane osobowe dotyczące ciebie, które są wymienione w niniejszej polityce prywatności.

W przypadkach, gdy nie możemy opierać się na jednej z podstaw prawnych określonych w powyższej tabeli, poprosimy o twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania twoich danych osobowych. (Takie przypadki będą jasne z okoliczności i kontekstu).

W przypadkach, gdy przetwarzanie twoich danych osobowych będziemy realizowaliśmy w celach innych niż wymienione w niniejszej Polityce, poinformujemy cię o tym, wysyłając odrębne powiadomienie.

 

Do kogo są przekazywane twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać do następujących podmiotów:

 • Naszych partnerów, którzy świadczą tobie usługi, które nabyłeś;

 • Firm świadczących usługi na nasz wniosek;

 • Innych firm Super Prezenty Sp. Z.o.o

 • Banków/ firm, które pomagają w dokonywaniu transakcji rozliczeniowych;

 • Firm, które pomagają organizować konkursy/gry/promocje;

 • Innych odpowiedzialnie dobranych partnerów biznesowych;

 • organów ścigania;

 • do innych stron, gdy jest to wymagane przez prawo lub jest konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Naszymi partnerami są dostawcy usług w zakresie spędzania czasu wolnego i usług rozrywkowych, którzy prowadzą swoją działalność w Polsce i na Litwie. Obecnie ich liczba sięga do kilkuset, tutaj możesz znaleźć całą ich listę. Informujemy, że przekazujemy dane osobowe tylko partnerowi, którego usługę/prezent wybrałeś.

Firmy, które świadczą usługi na nasze żądanie, to obecnie: Poczta Polska, UPS, InPost, dostawcy usług IT: Serenity Sp. z o. o.,  Comarch S. A., Microsoft, biegli rewidenci:PKF Consult. Te firmy posiadają ograniczoną możliwość do wykorzystywania twoich informacji, nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż świadczenie usług dla nas.

Firmy, które pomagają organizować konkursy/gry/promocje.. Te firmy posiadają ograniczoną możliwość do wykorzystywania twoich informacji, nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż świadczenie usług dla nas.

Inne firmy z grupy Super Prezenty Sp. Z.o.o, dla których przekazywane są dane osobowe to: UAB „Gera dovana“.

Odpowiedzialnie dobranymi partnerami biznesowymi są ING, PKO BP, Adrox, OnAudience and Nano, UAB SYNOPTICOM,  Telia Lietuva, AB, UAB „Interneto vizija“, UAB "MailerLite",  INFOBIP LTD, Zoho Corporation Pvt Ltd, Hotjar, Livechatinc, Facebook, Gmail, SendGrid, Twilio, Google Analytics, UAB Media House, PayU, Ceneo.pl, Opineo.pl, Norstat Polska Sp. z o.o.. Te firmy posiadają ograniczoną możliwość do wykorzystywania twoich informacji, nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż określonych w zawartej z nami umowie.

Jeśli chcesz otrzymać oferty marketingu bezpośredniego od naszych partnerów biznesowych, zostaniesz poproszony o przedstawienie oddzielnej zgody.

Inne strony, dla których mogą być udostępniane nasze dostępne informacje dotyczące ciebie, gdy jest to konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, to organy władze, funkcjonariusze w instytucjach dochodzeniowych, sądy itp.

 

Do których państw są przekazywane twoje dane osobowe?

Czasami możemy stanąć wobec konieczności przekazania twoich danych osobowych do innych krajów, w których może obowiązywać polityka ochrony danych niższego poziomu. W takich przypadkach dołożymy wszelkich starań, które są w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

W bardzo rzadkich przypadkach możemy przesyłać twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kiedy wysyłamy twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapewniamy, aby został zastosowany jeden z poniższych środków bezpieczeństwa:

 • podpisana z odbiorcą danych umowa musi opierać się na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 • Siedziba Odbiorcy danych musi być zlokalizowana w kraju, który jest uznany przez Komisję Europejską jako kraj stosujący odpowiednie normy ochrony danych.

 • Pozwolenie od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jakie podejmujemy działania, aby chronić twoje informacje?

Wdrożyliśmy inteligentne i odpowiednie środki fizyczne i techniczne w celu ochrony informacji, które zbieramy w związku z dostarczaniem treści/usług. Jednak należy pamiętać, że pomimo tego, że podejmujemy odpowiednie działania w celu ochrony twoich informacji, żadna strona internetowa, transakcja online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

 

Przez jaki okres są przechowywane twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, ile jest to konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Po osiągnięciu wyznaczonego celu twoje dane osobowe zostaną usunięte, chyba że przepisy aktów prawnych zobowiązują nas do przechowywania informacji dla celów podatkowych lub mogą być one wymagane do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, ale w każdym przypadku okres przechowywania nie będzie dłuższy niż 10 lat. Po zakończeniu tego terminu dane zostaną usunięte w taki sposób, że nie będą mogły zostać odtworzone.

Dowiedz się więcej...

Zwykle dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:

Dane osobowe

Okres przechowywania

Dane płatnościowe

10 lat po dokonaniu transakcji płatniczej

Dane osobowe używane w celach marketingowych

1 rok od twojej ostatniej wizyty na naszej stronie

Zapisy systemów IT (logi)

Do jednego roku

Dane analityczne

Zazwyczaj dane te są zbierane automatycznie w chwili, gdy korzystasz z witryny, i zaraz po otrzymaniu są anonimizowane /uogólniane.

 

Twoje prawa

Podmiot danych, dane którego są przetwarzane w ramach działalności Administratora danych, w zależności od sytuacji, posiada następujące prawa:

 

 • świadomość (być poinformowanym) o przetwarzaniu danych ciebie dotyczących (prawo wiedzieć).

 • dostęp do danych ciebie dotyczących i świadomość w jaki sposób są one przetwarzane (prawo dostępu).

 • prawo do żądania sprostowania lub, w zależności od celów przetwarzania danych osobowych, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania).

 • do zniszczenia danych ciebie dotyczących lub zaprzestania operacji przetwarzania danych ciebie dotyczących (z wyłączeniem przechowywania) (prawo do zniszczenia „prawo do bycia zapomnianym”).

 • prawo do żądania aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych osobowych w przypadku występowania jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia).

 • prawo do przeniesienia danych (prawo do przeniesienia).

 • prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ciebie dotyczących, w przypadku, gdy takie przetwarzanie danych prowadzone w interesie publicznym lub przetwarzanie danych niezbędne jest do osiągnięcia uzasadnionych interesów administratora danych lub osób trzecich. Jeśli administrator danych dąży do przetwarzania danych osobowych, ma on obowiązek udowodnienia, że ​​dane przetwarzane są z ważnych i uzasadnionych przyczyn, które mają pierwszeństwo przed interesami podmiotu danych. (prawo do sprzeciwu).

 • Prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dajemy Ci możliwość realizacji przysługujących tobie praw w wygodny sposób. Możesz to zrobić pisząc do nas na adres [email protected] lub korzystając z niektórych linków znajdujących się na dole materiałów promocyjnych dostarczonych przez nas.

 

Mamy prawo do niestworzenia tobie warunków do realizacji wyżej wymienionych praw, jeżeli w przypadkach przewidzianych przez prawo konieczne jest w celu zapobiegania, badania i ustalenia przestępczości, naruszeń etyki służbowej i zawodowej, a także ochrony praw i wolności podmiotu danych, której dane dotyczą, lub innych osób.Dowiedz się więcej …

 

Twoje prawa zostaną zrealizowane, ale najpierw twoja tożsamość musi zostać potwierdzona w sposób na żywo, przez podpis elektroniczny lub, jeśli te dwie opcje nie są możliwe, zdalnie przez Skype.

 

Twoje prawo

Pewne ograniczenia

wiedzieć (być poinformowany) o przetwarzaniu danych ciebie dotyczących (prawo wiedzieć);

 

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych ciebie dotyczących masz prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzania danych osobowych zwięzłym, prostym i zrozumiałym językiem.

Dostęp do danych ciebie dotyczących i wiedzieć w jaki sposób są one przetwarzane (prawo dostępu);

 

Prawo te oznacza:

 • Potwierdzenie, czy my przetwarzamy twoje dane osobowe,

 • przedstawienie listy przetwarzanych danych osobowych ciebie dotyczących

 • wskazanie celu i podstawy prawnej przetwarzania danych ciebie dotyczących

 • Potwierdzenie, czy wysyłamy dane do stron trzecich, jeśli tak, jakie środki bezpieczeństwa podjęliśmy

 • wskazanie źródła otrzymania danych osobowych ciebie dotyczących

 • informacje czy się stosuje profilowanie

 • wskazanie okresu przechowywania danych

Po zidentyfikowaniu Twojej tożsamości dostarczymy tobie wymienione powyżej informacje, pod warunkiem, że nie naruszają one praw i wolności innych osób.

Prawo do żądania sprostowania lub, w zależności od celów przetwarzania danych osobowych, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania);

Ma zastosowanie, jeśli posiadane przez nas informacje są niekompletne lub niedokładne

Prawo do zniszczenia danych ciebie dotyczących („prawo do bycia zapomnianym”);

 

Ma zastosowanie, jeśli:

-  posiadane przez nas informacje nie są już konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów

- przetwarzamy dane w oparciu o twoją zgodę i ty anulujesz zgodę

- przetwarzamy dane w oparciu o uzasadnione interesy, i po wpłynięciu twojego wniosku, stwierdza się, że twoje prywatne interesy są nadrzędne wobec uzasadnionych interesów

- informacje otrzymane w sposób niezgodny z prawem

Zaprzestać operacji przetwarzania danych ciebie dotyczących (za wyłączeniem przechowywania)

 

Prawo te może zostać zrealizowane na pewien czas, dopóki nie przeanalizujemy sytuacji, tj.:

 • jeśli kwestionujesz dokładność informacji

 • jeśli wyrażasz sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, gdy takie przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o uzasadnione interesy

 • używamy informacji w sposób niezgodny z prawem, ale nie zgadzasz się aby te informacje zostały usunięte

 • informacje nie są już nam potrzebne, ale ty żądasz, aby były przechowywane w związku ze sporem sądowym.

 

 

Prawo do żądania aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych osobowych w przypadku występowania jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);

 

Możesz nie pozwolić nam wykorzystywać twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

 

Prawo do przeniesienia danych

To prawo może być zrealizowane, jeśli udostępnisz swoje dane, a my będziemy przetwarzali je automatycznie w oparciu o twoją zgodę lub umowę zawartą z tobą.

Prawo do sprzeciwu

To prawo może być zrealizowane, jeżeli takie przetwarzanie danych jest prowadzone na rzecz interesu publicznego lub przetwarzanie danych niezbędne jest dla spełnienia uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej. Aby administrator mógł przetwarzać dane osobowe, ma on obowiązek udowodnienia, że przetwarzanie danych odbywa się z ważnych uzasadnionych powodów, które są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą. (prawo do sprzeciwu);

Prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

www.uodo.gov.pl

 

Pliki cookies, sygnały i podobne technologie
Niezbędne pliki cookies usprawniają funkcjonowanie strony, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby wyłączyć te pliki cookies lub włączyć powiadomienia o śledzeniu tych plików cookies, chociaż strona internetowa może nie działać poprawnie bez tych plików cookies.

Techniczne pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wyborów dokonanych w przeszłości, takich jak preferowany język, utworzony koszyk czy wybrany rozmiar czcionki oraz podobne preferencje.

Nasza strona internetowa korzysta z tych e-mailowych plików:

Nazwa pliku cookieFunkcje pliku cookieCel przetwarzania danychMoment stworzeniaOkres ważności
omnisendSessionID, soundestID, omnisendCartProducts, soundest-views System newslettera Analiza przepływu klientów z newsletterów. Pliki cookie od zewnętrznych partnerów Poprzez odwiedzenie strony Dopóki przeglądarka nie zostanie zamknięta
omnisendAnonymousID System newslettera Analiza przepływu klientów z newsletterów. Funkcjonalne pliki cookie witryny Poprzez odwiedzenie strony 1 rok
Statystyczne pliki cookies poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji, pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi. Te pliki cookies pomagają nam poznać najpopularniejsze miejsca w witrynie i dowiedzieć się, czy odwiedzający nie napotykają tam żadnych trudności.

Marketingowe pliki cookies służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

.

Skontaktuj się z nami

W przypadku stwierdzenia niezgodności niniejszej polityki prywatności, luką bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej lub w przypadku wystąpienia innych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych ciebie dotyczących, skontaktuj się z nami w jeden z dogodnych tobie sposobów:

 

Na adres pocztowy: Super Prezenty Sp. Z.o.o

Adres: Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa

Poczta elektroniczna Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Poczta elektroniczna: [email protected]

 

Postanowienia końcowe

Przegląd niniejszej polityki prywatności następuje co najmniej raz na dwa lata. Po zaktualizowaniu polityki prywatności, powiadomimy cię o istotnych, według naszej opinii, zmianach, publikując powiadomienie na konkretnej stronie internetowej. Jeśli po opublikowaniu takiego powiadomienia zalogujesz się lub  będziesz korzystać z oferowanej przez nas treści i/lub usług, będziemy uważali, że zgadzasz się na nowe wymagania określone w zaktualizowanej polityce prywatności.

Dokument zatwierdzony na mocy zarządzenia kierownika Nr 03  w dniu 21.05.2018 roku

Data ostatniego przeglądu polityki prywatności: 11 maja 2021 r.