Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

My Taxi i Super Prezenty

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„PRZEŻYCIA DLA NAJBLIŻSZYCH, PRZYJAZD  MYTAXI DLA CIEBIE” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „PRZEŻYCIA DLA NAJBLIŻSZYCH, PRZYJAZD  MYTAXI DLA CIEBIE” (dalej: „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest  Super Prezenty Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa; NIP 1070021835; REGON: 146029619, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412538, o kapitale zakładowym w wysokości 5 160 800,00 zł, reprezentowaną przez: Wojciecha Stefańczyka – Prokurenta Samoistnego,

3. Akcją Promocyjną objęte są wybrane sklepy i wyspy handlowe sieci  sprzedaży voucherów na przeżycia pod marką „Super Prezenty", dystrybuujące towary Organizatora, na terenie Polski.

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 25 lipca 2018 r., a kończy 25 września 2018 r. w godzinach otwarcia poszczególnych sklepów.

5. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej  może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i legitymuje się zgodą rodziców, chyba że zgoda taka nie jest potrzebna w świetle obowiązujących przepisów.

6. Korzystając z Akcji Promocyjnej Uczestnik Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.superprezenty.pl   w sklepach i na wyspach handlowych  Super Prezenty i na stronie: www.mytaxi.com/superprezenty

 

§ 2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Od dnia 25 lipca 2018 r. w sieci sklepów i wysp handlowych Super Prezenty  wydawane będą tzw. Vouchery (wzór vouchera stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) na zakupy.

3. Voucher  o wartości 20zł wydawany przy łącznej kwocie zakupów za min. 200zł do wykorzystania od 25 lipca do 30 września 2018 r. Warunkiem przekazania vouchera  o wartości 20 zł na przejazd mytaxi jest dokonanie zakupu w ramach jednej transakcji na kwotę 200zł lub więcej.

4. Transakcje nie sumują się.

5. Jeżeli wartość nagrody jest wielokrotnością kwoty 200 zł, voucher jest przyznawany tylko jeden raz.

6. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy reklamacji.

7. Wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej,  informacji na stronie internetowej www.superprezenty.pl   w sklepach i na wyspach handlowych  Super Prezenty i na stronie: www.mytaxi.com/superprezenty

9. Organizator ma prawo odwołania lub skrócenia czasu trwania Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez umieszczenie odpowiedniej, pisemnej informacji www.superprezenty.pl   w sklepach i na wyspach handlowych  Super Prezenty i na stronie: www.mytaxi.com/superprezenty

10. Lokalizacje wysp, które biorą udział w akcji promocyjnej:

Galeria Mokotów, Galeria Atrium Targówek, Galeria Kazimierz, Galeria Stary Browar, Galeria Pasaż Łódzki, Sklep przy ul. Chmielnej 9 w Warszawie

 

Wzór vouchera: