Regulamin Super Prezentów

Regulamin Super Prezentów

 

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

1. Bon Podarunkowy – karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 50zł - 10 000zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do wymiany na dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.

2. Dowód Płatności – paragon fiskalny, nota księgowa, akt kupna-sprzedaży lub wyciąg z konta bankowego.

3. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną lub e-mailową w dni robocze w godz. 08:00-17:00. Telefon: +48 22 395 57 20, email: info@superprezenty.pl.

4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.superprezenty.pl.

6. Klient – osoba nabywająca Voucher w Punkcie Dystrybucyjnym lub we Własnym Punkcie Dystrybucyjnym.

7. Voucher – forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a Super Prezentami, zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora.

Vouchery są dystrybuowane pod różnymi postaciami:

 

 1. e-Kupon Podarunkowy - elektroniczny Voucher do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Kupon Podarunkowy – gotowy do wręczenia Voucher (w formacie A5). Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym. W przypadku zamówienia on-line, dostarczany jest przesyłką kurierską lub pocztową (listem poleconym) na dowolnie wybrany adres.
 3. Karta Podarunkowa – najbardziej elegancka i „prezentowa” forma Vouchera dostępna we Własnych Punktach Dystrybucyjnych oraz Punktach Dystrybucyjnych. Na specjalne życzenie Klienta Karta Podarunkowa może być wysłana przesyłką pocztową lub kurierską. Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.
 4. Zestaw Podarunkowy – katalog będący zbiorem kilkudziesięciu ofert, spośród których jego Posiadacz uprawniony jest do realizacji jednej Usługi. Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub w dowolnym Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub Punkcie Dystrybucyjnym.

8. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna wyświadczająca Usługę na rzecz Posiadacza Vouchera.

9. Posiadacz Vouchera – osoba dysponująca Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.

10. Usługa – każde działanie podejmowane przez Organizatora na rzecz Posiadacza Vouchera.

11. „Dla Ciebie” – kategoria usług o skróconym czasie ważności, niestandardowych warunkach realizacji oraz niższej cenie. Vouchery kategorii „Dla Ciebie” nie podlegają zwrotowi oraz wymianie.

12. Własny Punkt Dystrybucyjny – biuro Super Prezentów lub stacjonarny punkt handlowy, działający pod nazwą „Super Prezenty”, zajmujący się bezpośrednią dystrybucją Voucherów oraz Bonów Podarunkowych.

13. Punkt Dystrybucyjny – autoryzowany przez Super Prezenty punkt handlowy, w którym nabyć można Vouchery.

14. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych, prowadzonej przez firmę Super Prezenty Sp. z o.o.

15. Regulamin Organizatora – regulamin określający warunki korzystania z konkretnej Usługi ustanowiony przez jej Organizatora.

16. Serwis Superprezenty.pl – internetowy system dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych, udostępniony na stronie www.superprezenty.pl. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, płatności oraz odbioru Voucherów oraz Bonów Podarunkowych.

17. Super Prezenty – Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-825, przy ul. Siennej 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem 0000412538, o kapitale zakładowym w wysokości 3 576 750.00 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 107-002-18-35.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów oraz Bonów Podarunkowych z wykorzystaniem Serwisu Superprezenty.pl, Punktów Dystrybucyjnych oraz Własnych Punktów Dystrybucyjnych.

2. Przed nabyciem Vouchera na stronie www.superprezenty.pl, w Punktach Dystrybucyjnych lub Własnych Punktach Dystrybucyjnych, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu Organizatora. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora.

4. Super Prezenty pośredniczą w sprzedaży Usług, do realizacji których uprawniają Vouchery, oraz Bony Podarunkowe, podlegające wymianie na Vouchery.

5. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy. Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Dla Ciebie”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi..

6. Ważność Voucherów liczona jest od momentu dokonania płatności. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane kurierem lub pocztą, których termin ważności liczony jest od dnia realizacji zamówienia, tożsamym z dniem nadania przesyłki.

7. Za moment dokonania płatności uznaje się:

 1. chwilę zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Super Prezentów;
 2. chwilę przekazania gotówki kurierowi przy wyborze opcji „za pobraniem”;
 3. chwilę dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi Punktu Dystrybucyjnego lub Własnego Punktu Dystrybucyjnego.

8. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora, okres ważności Voucherów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, Serwis Superprezenty.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

9. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia okresu ważności o max. 3 miesiące. Przedłużenie kuponu o wartości do 149 zł kosztuje 39 zł brutto. Przedłużenie kuponów o wartości 150 zł lub wyższej kosztuje 59 zł brutto. Przedłużenia Vouchera dokonać można dopiero po wygaśnięciu jego ważności, w dowolnym momencie w ciągu następujących 3 miesięcy od momentu wygaśnięcia. Dodatkowe 3 miesiące liczone są od dnia przedłużenia. Na przykład - voucher zakupiony dnia 1 stycznia 2015r. ważny jest do 1 stycznia 2016r., chęć przedłużenia może zostać zgłoszona maksymalnie do 1 kwietnia 2016r., przy czym ważność kuponu wydłuża się o 3 miesiące od momentu zgłoszenia chęci przedłużenia.

III. Warunki korzystania z serwisu

1. Super Prezenty zapewniają Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.superprezenty.pl, realizację uprawnień wynikających z:

 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
 3. rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

 1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;
 2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
 3. włączona obsługa Java Script oraz cookies;
 4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą Serwisu Superprezenty.pl, składa się z następujących etapów:

 1. wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;
 2. proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);
 3. wybór sposobu dostarczenia Vouchera;
 4. wybór sposobu płatności za Voucher.

4. Vouchery w formie Kart Podarunkowych wysyłane są na specjalne życzenie Użytkownika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Działem Obsługi Klienta. Jedynie wybrane oferty dostępne są w formie Kart Podarunkowych.

5. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w Serwisie Superprezenty.pl). Użytkownicy zarejestrowani mają wgląd do historii swoich zamówień, a co za tym idzie - możliwość ponownego wydrukowania e-Kuponu Podarunkowego;

6. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym).

7. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl metody dostawy Voucherów to:

 1. e-Kupon Podarunkowy - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;
 2. odbiór osobisty w biurze Super Prezentów, mieszczącym się przy ul. Siennej 64 w Warszawie - Klient ma 14 dni kalendarzowych na odbiór zamówienia. Po tym terminie Vouchery są niszczone;
 3. dostawa do wybranego paczkomatu InPost - zamówienia złożone do godz. 12:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego;
 4. dostawa kurierem (również z opcją „za pobraniem”) - zamówienia złożone do godz. 15:30 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 1 dzień roboczy. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów;
 5. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie opłacone zamówienia) – zamówienia złożone do godz. 9:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Doręczenie trwa zwykle 4 dni robocze. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Super Prezentów.

8. Warunkiem nabycia Vouchera jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

9. Dostępne w Serwisie Superprezenty.pl formy płatności to:

 1. system płatności internetowych PayU – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);
 2. tradycyjny przelew bankowy – wpłata na konto nr: 09 1050 1012 1000 0023 5962 8456 (Bank ING), którego posiadaczem jest firma Super Prezenty Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres info@superprezenty.pl.
 3. płatność gotówką - kwota, którą należy uiścić kurierowi w momencie doręczenia przesyłki (dotyczy wyboru opcji "za pobraniem”), lub w momencie osobistego odbioru w biurze Super Prezentów;
 4. płatność kartą – możliwa jest w Biurze Super Prezentów w momencie osobistego odbioru zamówienia.

10. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

11. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera, w formie i w sposób ustalony przez Super Prezenty, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

12. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Vouchera/Bonu Podarunkowego, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.   

 

IV. Aktywacja

1. Vouchery zabezpieczone są za pomocą unikalnego 5- lub 6-cyfrowego numeru kuponu oraz 18-cyfrowego kodu kreskowego. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, wyłącznie po dokonaniu aktywacji, która następuje automatycznie w momencie opłacenia zamówienia.

2. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane przesyłką kurierską z opcją „za pobraniem” oraz przesyłką pocztową, które ze względów bezpieczeństwa są nieaktywne, aż do momentu doręczenia przesyłki pod wskazany adres. Aktywacją tego rodzaju Voucherów zajmuje się bezpośrednio Dział Obsługi Klienta i nie wymaga to żadnego dodatkowego działania ze strony Użytkownika.

3. Ważność Voucherów, o których mowa w pkt 2 zawsze liczona jest od dnia zrealizowania zamówienia, nawet jeżeli ich aktywacji Dział Obsługi Klienta dokona w późniejszym terminie.

 

V. Realizacja Usługi

1. Informacje o miejscu, czasie trwania, ilości osób, ubiorze oraz okresie ważności danej Usługi widoczne są na nabytym e-Kuponie Podarunkowym, Kuponie Podarunkowym, Karcie Podarunkowej lub na każdej z ofert zawartych w Zestawie Podarunkowym, a także w Serwisie Superprezenty.pl.

2. Vouchery są bezimienne i nie zawierają ceny. Do ich realizacji wymagany jest wyłącznie 5- lub 6-cyfrowy numeru kuponu oraz 18-cyfrowy kod kreskowy.

3. Posiadacz Vouchera w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie dniu. Z części Usług skorzystać można wyłącznie w narzuconym przez Organizatora terminie, dlatego też zaleca się wcześniejszą rezerwację. Harmonogram dla niektórych Usług dostępny jest na stronie Serwisu Superprezenty.pl.

4. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Organizatorem w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do Organizatora (numer telefonu lub adres e-mail) znajdują się na Voucherze.

5. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany e-Kupon Podarunkowy, odcinek Karty Podarunkowej lub kartę uprawniającą do realizacji Usługi (w przypadku Zestawu Podarunkowego), z czytelnym numerem kuponu oraz kodem kreskowym.

6. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od wieku uczestnika lub posiadania określonych dokumentów, jak np. paszport lub prawo jazdy, Organizator może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Posiadacz Vouchera ma obowiązek go przedstawić.

7. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 6, Organizator może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

8. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

 1. niesprzyjające warunki pogodowe;
 2. nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;
 3. nagła choroba Organizatora;
 4. nieprzewidziane wypadki losowe.

9. W sytuacjach określonych w pkt 8, oraz w przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Usługi, Super Prezenty zobowiązują się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Vouchera poprzez wymianę Vouchera na inny (za zgodą jego Posiadacza), bądź zwrotu całości sumy na jaką opiewał Voucher w dniu jego nabycia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

 1. odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 2. żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora.
 3. odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W sytuacjach określonych w pkt 10, Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

 

VI. Wymiany, zwroty i reklamacje

1. Wymiany Vouchera można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego nabycia, na poniższych warunkach:

 1. wymiana na Voucher uprawniający do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie;
 2. wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
 3. wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości. Super Prezenty nie dokonują zwrotu różnicy w cenie. 

2. Wymiany Vouchera można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.superprezenty.pl, inną niż wymieniana oferta.

3. Wymieniony Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania wymiany.

4. Wymianie nie podlega Voucher, który został nabyty drogą wymiany oraz Voucher, który został przedłużony.

5. Wymiany Vouchera dokonać można we Własnym Punkcie Dystrybucyjnym lub drogą elektroniczną, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

6. Zwrotu Vouchera, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu dokonać można we Własnym Punkcie Dystrybucyjnym (zwrot gotówkowy, pod warunkiem odpowiedniej ilości gotówki w kasie Własnego Punktu Handlowego) lub drogą elektroniczną, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (zwrot wyłącznie na wskazany rachunek bankowy).

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany, w ostateczności - do zwrotu poniesionych kosztów w wysokości ceny Vouchera w dniu jego nabycia.

8. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres e-mail: info@superprezenty.pl;
 2. listownie – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres: Super Prezenty Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825;
 3. osobiście – poprzez pozostawienie pracownikowi Własnego Punktu Dystrybucyjnego kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza (formularz dostępny również na miejscu).

9. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Super Prezenty dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

10. Ze względu na ograniczony czas ważności, "Voucher do Multikina dla Dwojga" nie podlega wymianie na inny prezent. Kartę można zwrócić w przeciągu 14 dni od dnia zakupu. Na ofertę "Voucher do Multikina dla Dwojga" nie obowiązuje rabat 10% za zapis do newslettera. 

 

VII. Bon Podarunkowy

 

1. Bon Podarunkowy –karta typu „prepaid” o wartości: 50 zł-10.000 zł. Bon Podarunkowy uprawnia jego Posiadacza do wymiany na dowolny Voucher za pośrednictwem Serwisu Superprezenty.pl lub we Własnych Punktach Dystrybucyjnych.

2. Wymiany Bonu Podarunkowego można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia jego nabycia, na poniższych warunkach:

 1. wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o wyższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, po dopłacie różnicy w cenie;
 2. wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości co wartość Bonu Podarunkowego, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
 3. wymiana na Voucher uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości niż wartość Bonu Podarunkowego, bez zwrotu różnicy w cenie.

2. Wymiany Bonu Podarunkowego można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.superprezenty.pl.

3. Wymieniony Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania wymiany.

4. Wymieniony Voucher nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

5. W celu wymiany Bonu Podarunkowego Klient/Użytkownik proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

6. Zwrotu Bonu Podarunkowego, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

 1. dokonania rejestracji w Serwisie Superprezenty.pl;
 2. realizacji zamówienia;
 3. obsługi wymian, zwrotów i reklamacji;
 4. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. Super Prezenty mogą wymagać ich potwierdzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. Super Prezenty nie udostępniają danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane Organizatorom oraz podmiotom współpracującym z Super Prezentami w zakresie dystrybucji Voucherów.

 

IX. Odpowiedzialność

1. Super Prezenty ponoszą odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.

2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Użytkownika/Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.

3. Super Prezenty zastrzegają prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają jej wartość.

W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do:

 1. zmiany ceny lub zakresu Usług świadczonych przez Organizatora;
 2. zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

4. W przypadkach określonych w pkt 3, Super Prezenty zobowiązują się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Vouchera poprzez wymianę Vouchera na inny (za zgodą jego Posiadacza), bądź zwrotu całości sumy na jaką opiewał Voucher w dniu jego nabycia.

5. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. Super Prezenty nie ponoszą odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Użytkownikowi/Klientowi.

 

X. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem Super Prezenty starają się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2015